Svake boligtall fra USA

Amerikanske boligbyggetall kommer inn under forventning.

Seth Wenig
Næringseiendom

Den amerikanske boligbyggingen falt med 7,0 prosent til en sesongjustert årstakt på 1.236.000 enheter i februar. Forventningen var på 1.290.000 enheter.

usa
Nyheter
Næringseiendom