(
FinansavisenMen at Norges Bank nå fremskynder første renteheving med ett kvartal, og varsler at den står for tur allerede til høsten, bidrar til å dempe forventningene fremover.Også flere meglertopper som var tilstede på konferansen tror ifølge Finansavisen at varselet om snarlig renteheving nå vil bremse prisoppgangen som man har sett hittil i år.- Signalene om renteøkning vil nok også påvirke litt negativt, det skaper usikkerhet, mener hun, ifølge Finansavisen.
): - Endelig en konferanse om det folk virkelig er opptatt av.Slik åpnet Are Kalvø Eiendom Norges konferanse, som torsdag gikk av stabelen på Hotel Christiania Teater i Oslo sentrum, skriver Finansavisen.Årets to første måneder har startet med en samlet prisoppgang på 3,1 prosent på landsbasis og 4,1 prosent i Oslo.Kan halvere prisveksten- Dette vil være med på å dempe folks forventninger til fremtidig prisvekst. Forventninger har mye å si. Det er nok den viktigste grunnen til at vi har hatt en så voldsom boligprissving i Oslo de siste par årene. Det farligste Norges Bank kunne sagt nå som økonomien er så bra som den er, er at «lav rente kommer til å vare evig». Nå gir Norges Bank et veldig klart signal om at renteoppgangen begynner og den begynner etter sommeren, sier sjeføkonom Øystein Børsum i Swedbank, ifølge Finansavisen.Han var tilstede under konferansen torsdag og fra scenen kommenterte han rentemøtet til Norges Bank, som gikk av stabelen samme formiddag.- Vil dette bremse prisoppgangen fremover?- Ja, absolutt. Jeg tror det mest sannsynlige nå er at prisene i Oslo stabiliseres og vil begynne å stige forsiktig. Jeg tror vi vil se en prisoppgang på mellom null og fem prosent herfra og ut året, for både Oslo og landet totalt sett. Men jeg tror prisoppgangen ville vært på ytterligere fem prosentpoeng hvis vi ikke hadde fått beskjed om at rentehevingene er nærmere forestående, sier Børsum, ifølge avisen.- Skaper usikkerhet - Jeg tror det kan gjøre forbrukerne noe mer varsomme. Selv om vi hører at rentehevingene vil gå rolig for seg, vil det nok kunne påvirke boligmarkedet og gi en psykologisk effekt og dermed bremse oppgangen, sier adm. direktør i Eie Eiendomsmegling, Hedda K. Ulvness.Privatmegleren-sjef Grethe W. Meier tror også boligkjøperne lar seg noe påvirke.Adm. direktør i DNB Eiendom, Terje Buraas, tror forbrukerne vil tenke seg mer om før de bruker kapital.- På den måten vil det nok dempe prisveksten i boligmarkedet. Nå kommer veksten fort opp igjen, hadde man nok ellers tenkt, men nå vil trolig renten holde den noe nede og veksten blir noe mindre enn den ellers kunne vært.