Aker skal bygge boliger med OBOS

Går sammen på Fornebu.

OBOS og Aker ASAs heleide eiendomsselskap FP Eiendom (tidligere Fornebuporten Holding AS), etablerer felles selskap og går sammen om å utvikle boligtomter på Fornebuporten, går det frem av en pressemelding.Tomtene (felt 1.1 og 1.3) vil bli utviklet under prosjektnavnene Fornebuporten Bolig 3 og Fornebuporten Bolig 4.Det nye selskapet, FP OBOS JV AS, er 50/50 eid av partene, og forventes å ha tomter tilsvarende ca. 45.000 kvadratmeter boligutvikling, men også et betydelig næringsvolum.FP Eiendom har utviklet Fornebuporten som område fra 2012, og vil fortsette i rollen prosjektutvikler for de aktuelle eiendommene.OBOS tar ansvar for markedsføring og salg av boligprosjektene, samt vil utnevne styreleder i selskapet. Partenes øvrige tomter på Fornebu påvirkes ikke av transaksjonen.Avtalen kommer ifølge meldingen etter lengre tids samarbeid om utviklingen av feltene, hvor begge parter hadde betydelige eierinteresser.Hele meldingen her.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også