Handelsbanken er ute med en ny konjunkturrapport.Meglerhuset spår der en myk landing i boligmarkedet.Avlyser tilbudssjokk- Det gjenstår å se om vi får en full tilbudssideeffekt av den raske veksten i boligbyggingen. For sentrale regioner som Oslo og Akershus er relativt få nye boliger fullført på dette tidspunkt. I stedet vil tilbudet fortsette å øke gjennom 2018-19. Men vi fortsetter å tro at dette ikke vil forårsake en flom av tilbud i boligmarkedet, skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov.Han påpeker at en rask økning i forhåndssalg og byggeaktivitet (særlig i 2016), samt kapasitetsbegrensninger vil gi et naturlig etterslep i ferdigstillelsen.- Dette innebærer en jevnere strøm av nye boliger over de neste to årene, og ikke et plutselig tilbudssjokk i 2018. Dessuten avtok forhåndssalgene igjen i det kjøligere markedet i 2017, noe som vil dempe ferdigstillelsen utover 2019, fortsetter Handelsbanken-økonomen.Lønn topper bolig?Samtidig fortsetter befolkningsveksten ifølge meglerhuset å avta, grunnet ytterligere fall i nettoinnvandringen.- Selv om den nominelle lønnsveksten tar seg opp, er den godt under historiske nivåer. Til slutt er husholdningenes gjeld fortsatt høy, og den første renteøkningen har nærmet seg i tid. Alt i alt er det rom for boligprisene til å stige noe mindre enn nominell lønnsvekst over prognoseperioden (ut 2020), heter det videre.Handelsbanken spår en lønnsvekst på 2,9 prosent i 2018, stigende til 3,2 prosent i 2019, før den faller tilbake til 3,1 prosent i 2020.