Nordea Markets er i dag ute med en ny konjunkturrapport.Meglerhuset slår her fast at boligmarkedskorreksjonen er over.- Prisfallet er overPrisfallet vi så i fjor fremkalte en del snakk om at «boligboblen» var i ferd med å sprekke etter flere års sterk vekst.- Boligboble er imidlertid en misvisende karakteristikk. Boligprisene har ikke økt mer enn en skulle ventet ut fra utviklingen i renter og inntekt. I Oslo var det nok tegn til en spekulativt drevet boligprisvekst, men etter fallet i fjor er også prisene i Oslo mer i samsvar med utviklingen i renter og inntekt, skriver sjefanalytiker Erik Bruce.Han viser til at vi de siste månedene har fått tall «som klart peker på at fallet i boligprisene er over, ikke bare på landsbasis, men også i Oslo. Lageret av usolgte boliger faller, mens prisene øker».Avfeier nytt rallyBruce er samtidig rask med å avfeie en ny, kraftig opptur.- Ikke bare er effekten av rentekuttene vi har bak oss uttømt, men boliglånsrentene kan øke forsiktig de neste årene, i takt med noe høyere styringsrente. I år vil det også komme relativt mange nye boliger ut på markedet som følge av den høye igangsettingen av boliger vi har bak oss, skriver han videre.Faren for en boligdrevet nedtur i norsk økonomi er ifølge sjefanalytikeren likevel betydelig redusert.- Det er liten grunn til å frykte smitteeffekt fra svakere boligmarked på privat forbruk. Boligbyggingen vil nok kunne falle en del fra et høyt nivå, men langt fra nok til å hindre en solid oppgang i økonomien, fortsetter Bruce.