Færre byggetillatelser

Fra februar til mars falt antallet igangsettingstillatelser til nye boliger med 15,6 prosent.

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger falt 015,6 prosent fra februar til mars, viser sesongjusterte tall, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).I siste tolvmåneders periode ble det gitt igangsettingstillatelse til 33.401 nye boliger. Det er en nedgang på 12,3 prosent fra foregående periode.Sesongjusterte tall viser at det i tolvmånedersperioden ble gitt tillatelse til bygging av 4,3 millioner kvadratmeter bolig, noe som tilsvarer en nedgang på 9,3 prosent.I samme periode ble det gitt tillatelse til bygging av 5,5 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig. Det er 8,9 prosent mindre enn i perioden før.Les mer hos SSB.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også