Tallene kommer fram i Levekårsundersøkelsen til .Blant dem med middels og høye inntekter har andelen boligeiere vært stabil i løpet av den samme tidsperioden og ligger på over 80 prosent.– 39 prosent av husholdninger med lavinntekt eide boligen sin i 2003. Denne andelen hadde falt 10 prosentpoeng, til 29 prosent, i 2016, sier rådgiver Mathias Killengreen Revold i SSB.Forsker Kim Astrup ved By- og regionsforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet sier til Dagsavisen at utviklingen er bekymringsfull. Han mener det er et problem at noen ikke får ta del i prisveksten.– Én ting er ulikhet i lønn, men når det resulterer i at du ikke kommer inn på boligmarkedet, med den gunstigheten som er knyttet til skattefordeler og verdiøkning – da snakker vi om økte forskjeller mellom fattig og rik, sier han.(©NTB)