fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi viste i går at boligprisene steg med 0,5 prosent i mars. Justert for sesongvariasjoner var boligprisene opp 0,2 prosent.Boligprisene i Oslo steg med hele 1,7 prosent i mars. Det siste året er boligprisene i Oslo likevel ned 6,6 prosent.- Boligpriskorreksjonen nærmer seg slutten: Norske bruktboligpriser steg med 0,2 prosent sesongjustert i mars. Mars var andre måned på rad med sesongjustert oppgang og i Oslo har prisene steget med 5,8 prosent hittil i år. Osloprisene er riktignok ikke sesongkorrigerte, men også sesongen tatt i betraktning har prisene i hovedstaden kommet seg bra i første kvartal, skriver Jeanette Strøm Fjære i en oppdatering fra DNB Markets.Hun minner om at antall boliger lagt ut for salg har falt og antall usolgte boliger nå har avtatt en god del både i Norge som helhet og i Oslo. I Oslo har antallet usolgte boliger faktisk falt over 50 prosent siden toppen i september i fjor og er nå lavere enn for et år siden.- Den i stor grad Oslo-drevne boligpriskorreksjonen ser altså ut til å være over for denne gang, men vi tror gleden blir kortvarig. Rentene skal opp i september, tilbudet av nye boliger vil øke i siste halvdel av året og neste år, befolkningsveksten vil være moderat og boligprisnivået er fortsatt høyt. Det taler for en svak boligprisvekst på sikt, selv om vi nå kan få en kort periode med oppgang, avslutter Strøm Fjære.