Halvparten av unge boligkjøpere får hjelp

Betydelig andel også over 30 år.

Næringseiendom

I årene 2010-15 fikk 48 prosent av boligkjøpere under 30 år en eller annen form for foreldrehjelp ved boligkjøpet, viser en rapport SSB har sluppet i dag.Hjelpen skjer enten ved at foreldre eller svigerforeldre har stilt boligen som sikkerhet eller kausjonert, eller direkte pengebidrag gjennom lån, gave eller forskudd på arv.Den vanligste typen hjelp er at foreldre eller svigerforeldre har stilt egen bolig som sikkerhet eller kausjonert.- Blant boligkjøpere i 30-årene er andelen som har fått foreldrehjelp mindre, men fortsatt betydelig. 37 prosent av dem som har tatt lån for å kjøpe bolig i denne aldersgruppen, har fått foreldrehjelp, sier en av rapportens forfattere, førstekonsulent Lene Sandvik, i en kommentar.Blant eldre boligkjøpere er andelen på 11 prosent.- Foreldrehjelp kan bidra til å øke eierandelene blant unge, men det kan også bidra til økte forskjeller i eierskap. Unge som har foreldre med mulighet til å støtte boligkjøp, kan i større grad komme inn på boligmarkedet enn dem som ikke har foreldre med en god nok økonomi til å gi støtte, understreker Sandvik.

bolig
førstegangskjøper
ssb
Nyheter
Næringseiendom