Torsdag viste
boligprisstatistikk«Norges Bank ser for seg en heller moderat prisoppgang videre fremover, hvor den sesongjusterte månedsveksten vil ligge rundt 0,1-0,2 prosent. Gårsdagens tall bør ikke ha endret noe på Norges Banks vurderinger», heter det i rapporten.- Nå blir det trøkk i boligmarkedet«Et litt blandet bilde, hvor det går klart bedre i Oslo men samtidig med noe gjenstående usikkerhet, samtidig som utviklingen har vært svakere i landet ellers. Samlet sett er det ikke et sprekt bilde for det norske boligmarkedet, men det er det vel heller ikke mange som har lagt til grunn», skriver økonomene i rapporten. - Et rush av henvendelser Geving om bekymringen i boligmarkedet
 fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi at boligprisene steg med 0,5 prosent i mars.Justert for sesongvariasjoner var boligprisene opp 0,2 prosent.«Det var en svak 0,2, nærmere bestemt 0,16 før avrunding, som da kom etter en vekst på 0,37 prosent i februar og  ned 0,32 prosent i januar. I snitt har det da vært en månedsvekst på 0,07 prosent de siste tre månedene», skriver økonomene i Handelsbanken Capital Markets i morgenrapporten.Dette er ifølge økonomene så godt som en utflating, men det støtter samtidig opp under vurderingen av at bunnen ble nådd i januar, og prisutviklingen i mars var også godt i tråd med Norges Bank.Usikkerheten fremoverKikker vi litt på detaljene er det ifølge økonomene i Handelsbanken Capital Markets klart at Oslo har hatt en sterk prisutvikling de siste tre månedene, og dette etter at det siste markerte prisfallet ble registrert i desember i fjor.«Men ettersom boligprisene i Norge totalt ikke steg mer enn knappe 0,2 prosent i mars, ligger det i dette at utviklingen utenom Oslo har vært forholdsvis svak denne måneden», skriver de.Går vi enda litt mer detaljert til verks, ser man at det for Oslo er god balanse mellom antall boliger som legges ut for salg og antall boliger som selges.«Usikkerheten fremover er da knyttet til den forestående tilbudsøkningen, som igjen følger av økte nybygg. Dette vil slå ut i bruktboligstatistikken, da de som skal flytte inn i noe nytt må selge det de hadde fra før. Men som tidligere omtalt tror vi altså ikke på noen stor «flom» av boliger i Oslomarkedet. Dette er heller en faktor som bidrar til at prisveksten demper seg», heter det.Les også: Svakere prisutviklingFor landet utenom Oslo har imidlertid den løpende balansen forverret seg; det er de siste månedene lagt ut flere boliger for salg enn det som er solgt unna.«Og nei, vi orker ikke gjenta forskjellen mellom varelager og strømningene av boliger lagt ut for salg og antall solgte. Det enkle poenget er at utenom Oslo har ikke det løpende tilbudet blitt absorbert i samme grad de siste månedene. Og det er da reflektert i en svakere prisutvikling i samme periode».Kort oppsummert Les også:  og