Frederik Selvaag har revet og bygd ny hytte i strandsonen på Tjøme uten nødvendig godkjennelse og dispensasjon, ifølge Færder kommune, skriver DN.- Det er hverken søkt om eller behandlet dispensasjon for riving og gjenoppføring av fritidsbolig i strandsonen. Dette er ikke behandlet slik det skal i kommunen, sier kommunaldirektør Margrethe Løgavlen i Færder kommune til avisen.Kommunen har i brev til Selvaag og arkitekt Rune Breili påpekt at riving og nybygg av hytta ikke er behandlet etter plan- og bygningslovens paragraf 1.8, skriver DN. Der kreves det dispensasjon for å bygge i strandsonen nærmere enn 100 meter fra havet.«Slik vi oppfatter det, er hytta bygget i tråd med de tillatelsene som ble gitt. Vi svarte på alle punktene i tilsynsrapporten i februar, og har ikke hørt noe etter det», skriver Frederik Selvaag i en epost til avisen.Frederik Selvaag eier sammen med sin far og bror Selvaaggruppen as.