Nye investorer inn i Solon Eiendom

Union-gründere inn på eiersiden.

Næringseiendom

UFI AS, et selskap kontrollert av Union Gruppen-gründerne Øystein A. Landvik, Bjørn Henningsen og Lars Even Moe, har i en rettet emisjon tegnet seg for 2.672.721 nye aksjer i Solon Eiendom, går det frem av en børsmelding.Tegningskursen på 25,25 kroner gir et brutto vederlag på totalt ca. 67,5 millioner kroner. Provenyet vil gi ifølge meldingen gi selskapet tilgang på ytterligere finansiering, som hovedsaklig vil bli benyttet til å forfølge selskapets vekststrategi og kjøp av tomter.- UFI AS vil bidra med ytterligere finansielle ressurser, kompetanse og nettverk for å øke Solons lønnsomhet, sier styreleder Simen Thorsen i en kommentar.- Strategisk riktig matchUFI AS ser på investeringen i Solon som en strategisk riktig match.- Vår investering tilfører selskapet ytterligere kapital til blant annet kjøp av nye tomter, og vi ser frem til å bidra til den videre utviklingen av Solon som en langsiktig strategisk investor, sier Landvik på vegne av selskapet.Etter gjennomføring av emisjonen vil UFI AS eie totalt 2.672.721 aksjer i selskapet, tilsvarende 4,8 prosent, i tillegg til å ha en TRS-avtale (total return swap) med underliggende eksponering i 2.385.808 aksjer.Dette utgjør en samlet eksponering på ca. ni prosent i Solon Eiendom før gjennomføring av en etterfølgende emisjon.Les mer her.

solon eiendom
boligbygging
union gruppen
emisjon