Tidligere i dag omtalte vi en 
rapport fra SSBNEF mener det er nødvendig å gjøre mer for de unge i etableringsfasen.Geving minner om at boliglånsforskriften har unntak fra egenkapitalkravet ved tilleggssikkerhet.NEFs store poeng er at førstegangskjøpere med høy betjeningsevne - med solid utdanning, jobb og inntekt - faller utenfor når de mangler tilleggssikkerhet.Artikkelen fortsetter under bildet.
- Det er derfor også vanskelig å finne sterke argumenter mot å legge til rette for økt bruk av fastrente. Dette handler ikke om frislipp av kreditt, men knytter seg mer opp til de kredittverdige enn dem som baserer boligkjøpet på tilleggssikkerhet, cash og foreldres verdifulle boliger, fortsetter NEF-direktøren.
 om at halvparten av boligkjøperne under 30 år får en eller annen form for foreldrehjelp ved boligkjøpet.Tallene kommer ikke som noen overraskelse for Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF).Nylig gjorde forbundet en undersøkelse som viste at førstegangskjøperne rømmer Oslo til fordel for randsonen.- Knuser boligdrømmen- Å komme over egenkapitalkravet er veldig tøft i pressområdene. Det knuser boligdrømmen for dem som ikke har en foreldrebank å ty til. Et par i slutten av 20-årene med et lite barn, god utdanning og sikker inntekt kan fint låne 100 prosent på en leilighet til fire millioner, men må hoste opp 600.000 kroner i cash. Det er veldig tøft, sier NEF-direktør Carl O. Geving til Hegnar.no.- Vi innser at ikke alle har råd til å bosette seg i pressområdene. Vi tenker ikke på dem med moderat lønn og usikker fremtidig betjeningsevne, men dem med alle forutsetninger for å betjene lånet, understreker Geving.NEF-direktøren trekker for eksempel frem nyutdannede lærere, leger og jurister.- Dette er yrkesgrupper med kompetanse som alltid blir etterspurt. De vil ha en hyggelig inntektsutvikling, og være sikre betalere helt til de går av med pensjon, forteller han.Har solid jobb - faller utenforI sitt høringssvar om boliglånsforskriften tar NEF derfor til orde for å hjelpe førstegangskjøpere med god betjeningsevne, men ikke nok egenkapital. Forslaget går ut på å innføre en ny bestemmelse som åpner for at denne gruppen kan få unntak fra egenkapitalkravet (men ikke kravet om fem ganger inntekt) - mot å inngå avtale om fastrente på boliglånet.- Det er ugreit at unge gjøres avhengig av tilleggssikkerhet i verdien av foreldrenes bolig for å kunne kjøpe sin egen bolig. Når «friverdien» i foreldrenes bolig har økt mye grunnet prisoppgang, vil gjerne barna få tilgang på mer kreditt til egen bolig. Dette er usikre verdier, og det er fare for at den unges betjeningsevne tillegges for lav vekt, fortsetter han.- Kjøperne i denne gruppen har gjerne høyere betjeningsevne enn dem som får lån grunnet tilleggssikkerhet, skyter Geving (foto: Iván Kverme/Finansavisen) inn.- Fastrente billig forsikringForbundet har ikke sagt noe om lengden på fastrentebindingen, men ifølge NEF-direktøren bør det være «et relativt langt løp».- Du kan binde i 10 år for rundt 3,5 prosent, rundt én prosent over den flytende renten. Det er en billig forsikring mot evt. rentesjokk, og mange vil være villige til å betale denne «premien» for å komme inn i boligmarkedet. Ingen vet hva fremtiden kan bringe, og det kan komme flere renteøkninger enn ventet, sier Geving videre.Han vurderer risikoen i NEFs forslag som lav.- Det vil løse problemet med at dem med høy betjeningsevne får ta del i verdiøkningen i boligmarkedet, og tar tak i de sosiale forskjellene som oppstår mellom dem som kommer inn og dem som blir stående utenfor. Det vil nulle ut rentefølsomheten og renterisikoen på låntakers hånd, og nettopp dette er hovedbekymringen bak boliglånsforskriften, forteller direktøren.- Uten tilleggsikkerhet øker risikoen for banken, men denne risikoen er marginal holdt opp mot at låntaker har høy betjeningsevne, føyer Geving til.Håper og tror på gjennomslagOrdningen NEF legger opp til vil ikke bare gjelde Oslo, men være en mulighet over hele landet.- Det vesentlige er at man legger høyere vekt på betjeningsevne. Det skader ikke om vi vrir en større del av boliglånsporteføljen over på fastrentelån. I tillegg gir forslaget vårt en buffer: vi kan ikke forvente 25 nye år med jevn boligprisvekst, sier Geving.Har dere tro på at dere når gjennom med forslaget?- Vi synes forslaget vårt er såpass gjennomtenkt og fornuftig, og henger godt sammen med undersøkelser vi har gjort. Vi både håper og tror at det blir vurdert veldig seriøst, og går gjennom. Vi tror også politikerne føler på at det er uheldig at så mange unge er avhengig av hjelp fra foreldre for å komme inn på boligmarkedet, svarer NEF-direktøren.Boliglånsforskriften gjelder til og med 30. juni 2018, men finansminister Siv Jensen lot det på en boligkonferanse i går skinne gjennom at forskriften blir videreført.Frykten mot et rentesjokkHan går med på at forslaget om fastrente er utradisjonelt, siden 25 år i bakspeilet viser at flytende rente har vært mest lønnsomt.- Det er kanskje vanskelig for bankene å gå aktivt inn og anbefale fastrente, men hensikten med boliglånsforskriften har vært å dempe kredittveksten. Den har vært knyttet opp mot frykten for et rentesjokk, og hva vi skal gjøre med sårbare husholdninger. Historisk er det også slik at bankene ikke har tapt sine penger i privatmarkedet, men i bedriftsmarkedet, påpeker Geving.Han viser til Danmark, der andelen boliglån på fastrente er mye høyere (rundt 40 prosent) enn i Norge (rundt seks prosent).- Der har de fått nye regler fra 1/1 2018. Regjeringen vil redusere antallet boligeiere i pressområder (København og Århus), som har både høy gjeld, flytende rente og avdragsfritt lån. Den mener at denne gruppen av boligeiere vil være særlig utsatt ved et boligprisfall som kan komme samtidig med en rentestigning, avslutter Geving overfor Hegnar.no.