DNB Markets spår kortvarig boligfest

Meglerhus heller kaldt vann i blodet på optimistene.

Fredagens boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi viste at boligprisene fortsatte oppgangen i april.Oppgangen var sterkere enn DNB Markets hadde sett for seg.Sesongjustert steg prisene 0,9 prosent, mens meglerhuset lå på 0,3 prosent i forkant.- Antall usolgte boliger økte litt i april både i Oslo og Norge som helhet, men oppgangen var liten hvis man justerer for sesongvariasjoner og kommer etter flere måneder med nedgang. Etter tre måneder med stigende boligpriser mener vi at vi kan konkludere med at boligpriskorreksjonen er over for denne gang, skriver makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i dagens morgenrapport.Spår kortvarig gledeHun tror vendingen kan knyttes til lite ferdigstillelser av nye boliger i begynnelsen av året, og et stemningsskifte i positiv retning med gode makroforhold i bunn.- Det er ikke makrotallene i seg selv som har bedret seg ved inngangen til året. De har heller vært litt på den negative siden, så her har nok sentiment hatt en del å si. Vi tror imidlertid gleden blir relativt kortvarig, og at prisveksten vil avta igjen allerede til høsten, når renteoppgang og økt tilbud av nye boliger legger en demper på den positive stemningen, fortsetter Strøm Fjære.- Oppgangen i boligprisene de siste månedene støtter vårt syn om at Norges Bank vil heve renten i september, avslutter hun.- Tåler renteøkning godtBåde seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets og sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets tror Norges Banks bekymringer for finansiell stabilitet har økt litt i det siste, og at boligpristallene isolert sett er et argument for høyere renter.Førstnevnte skriver i sin morgenrapport mandag at deres tro på en renteøkning i september er intakt.- Dette vi norske husholdninger tåle godt, men i prinsippet vil det legge en demper på den sterke pristrenden i boligmarkedet, skriver Gonsholt Hov.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også