Eiendomsspar skuffer inn

Øker inntektene og bedrer driften.

Christian Ringnes-kontrollert Eiendomsspar fikk et resultat etter skatt på 164,8 millioner kroner i 1. kvartal 2018, mot 191,7 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor.Driftsresultatet beløp seg til 123,4 millioner kroner, opp fra 95,5 millioner kroner i samme kvartal i fjor.Leieinntektene steg til 180,3 millioner kroner i årets 1. kvartal, fra 174,4 millioner kroner i samme periode i fjor.Likviditetsreserven var ved utgangen av kvartalet 2.393 millioner kroner, opp fra 1.815 millioner kroner ved årsskiftet.Kjøpte i LofotenEiendomsspar har i 1. kvartal kjøpt «Alnabrukvartalet» (Caspar Storms vei 14-16/Ole Deviks vei 35/Strømsveien 195-197) i Oslo, samt Polariasenteret i Tromsø. Total kjøpesum for eiendommene var 180 millioner kroner.Etter utløpet av kvartalet har selskapet kjøpt eiendommen Fiskergata 46 (Vestfjorden Hotell Lofoten i Svolvær). På salgssiden har Eiendomsspar kvittet seg med eiendommen Maakri 23 A i Estland, samt totalt ni boder i Frederik Stangs gate 4 i Oslo, med en total regnskapsmessig gevinst på 8,3 millioner kroner.Ser lyst på livetOm fremtidsutsiktene til eiendomsmarkedet skriver selskapet at kontormarkedet forventes så være positivt fremover.- Dette er særlig gjeldende for Oslo sentrum, hvor ledigheten er lav samtidig som antall prosjekter som ferdigstilles i 2018 er på et historisk lavt nivå. Utsiktene for hotellmarkedet i Nord-Europa vurderes generelt sett å være gode, men det er store forskjeller mellom enkeltbyer grunnet ulik kapasitetstilgang, går det frem av rapporten.Ved utgangen av 1. kvartal hadde selskapet en rentebærende gjeld på 5.242 millioner kroner, mens egenkapitalen var på 6.662,1 millioner kroner.Rapporten her.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også