Skal bygge 56 nye leiligheter

AF Gruppen har signert kontrakt med Usbl Utbygging AS for bygging av tredje byggetrinn på boligprosjektet «Solheimstunet» i Lørenskog.Solheimstunet BT3 består av 56 leiligheter fordelt på to bygg. Det ene bygget skal oppføres på eksisterende kjeller, mens det andre bygget skal oppføres med kjeller.Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise og vil ha en verdi på 125 millioner kroner ekskl. mva. Planlagt oppstart er i Q3 2018 med ferdigstillelse sommeren 2020. Det er tatt forbehold om tilstrekkelig forhåndssalg før igangsetting. Det forventes at prosjektet legges ut for salg i begynnelsen av juni. - AF har gjennomført flere boligprosjekter i Lørenskog, blant annet Rolvsrud Park og Thurmannskogen. AF ser frem til samarbeidet med Usbl om dette prosjektet, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen, i en melding.