Skattesjokk i næringseiendom

Ny rabatt merkes på kroppen.

Eiere av eiendom har nok merket at rabattene i formuesbeskatningen har blitt strammet inn de seneste årene.Dette har særlig eiere av eiendomsselskaper med gjeldsbelastning merket på kroppen, melder Estate Nyheter.Nettstedet viser til mandagens generalforsamling i Eiendomsspar, der Christian Ringnes la frem en plansje med overskriften «Hvor lenge var Adam i paradiset».Denne listet opp ligningsverdien på aksjene i Eiendomsspar og Victoria Eiendom fra 2012 frem til og med 2018, og viste hvordan endringene har slått ut.En aksjonær med 10.000 aksjer i Eiendomsspar, risikerer ifølge Estate å ha gått fra null til 2,45 millioner kroner i ligningsverdi på aksjene sine på bare 2-3 år.Rabatt på aksjer i stedetMens formuesverdien av næringseiendom ble satt til 40 prosent av beregnede utleieverdier i 2012, kuttes verdsettelsesrabatten på eiendommene til null i 2018.Samtidig får aksjonærene 20 prosent rabatt på aksjene, opp fra 10 prosent for 2017.- Bakgrunnen for at dette slår negativt ut, er at en rabatt på verdien av aksjene i stedet for på verdien av eiendommen, medfører at det kun er netto egenkapital i selskapet som rabatteres. Dette i motsetning til da det ble gitt rabatt på eiendommen direkte, og gjelden i selskapet kom til fradrag på den rabatterte verdien, forklarte advokat Ole Andreas Dimmen og (den gang) advokatfullmektig Andreas Gustavson i Advokatfirmaet BA-HR i en artikkel hos Estate i fjor høst.Les også: Christian Ringnes skuffer inn


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også