SpareBank 1 SMN selger eiendom med kjempegevinst

SpareBank 1 SMN kan bokføre gevinst på 120 millioner kroner etter å ha solgt eiendom i Trondheim.

SpareBank 1 SMN har gjennomført salget av eiendommen Søndre gt. 4-10 med virkning fra 1. juni. Kjøper er E.C. Dahls Eiendom, fremgår det av en børsmelding. I en børsmelding 9. november 2017 ble det opplyst at banken hadde akseptert et bud på Søndre gt. 4-10 i Trondheim sentrum, og at banken ville beholde sitt eierskap til det gamle bankbygget i Kongens gt. 4 som ble ferdigstilt i 1882.Senere besluttet E.C. Dahls Eiendom å tiltre sin forkjøpsrett, og har så gjennomført en finansiell, juridisk og teknisk due diligence. Nå har partene signert endelig salgsavtale.Brutto eiendomsverdi er som tidligere meddelt på 755 millioner kroner, og vil gi SpareBank 1 SMN en netto gevinst etter estimert skatterabatt og transaksjonskostnader på vel 120 millioner.  Dette styrker bankens kjernekapital med ca 0,13 prosentpoeng, heter det.