- Boligprisene bare freser av gårde

Sjeføkonom om helomvending.

Næringseiendom

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea tar i dagens morgenrapport for seg boligprisene, som «freser av gårde oppover».Boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi lagt frem tirsdag viste at boligprisene steg 1,0 prosent  i mai.Justert for sesongvariasjoner var boligprisene opp 1,1 prosent. Dette er godt over normalen for måneden.- Boligprisene i Oslo er nå nær 10 prosent høyere (ujustert) enn i desember 2017. Fortsetter denne utviklingen, vil frykten for at finansielle ubalanser bygger seg opp i økonomien øke nede på Bankplassen. Nå ble det lagt ut mange nye boliger for salg i mai, og i flere av de største byene er tilbudet sjeldent stort. Det gir grunn til å vente en noe mer avdempet prisutvikling fremover, skriver Olsen.Les også: Boligprisene i Norge har aldri vært høyereHelomvendingMen ifølge sjeføkonomen har usikkerheten rundt boligmarkedet snudd 180 grader fra frykt for en kraftig nedtur til begynnende frykt for prisbonanza og lånefest.- Prisveksten de tre månedene vi har fått etter siste pengepolitiske rapport er klart i overkant av Norges Banks anslag. Deres anslag innebærer en sesongjustert månedsvekst så vidt over null. Norges Bank hovedfokus er på kapasitetsutnyttelse og inflasjon, men de tar også hensyn til faren for at finansielle ubalanser bygger seg opp, fortsetter han.- At boligprisene nå øker mer enn ventet trekker dermed i retning av en høyere renteprognose. Og sammen med fortsatt fall i arbeidsledigheten, trygger det vår tro på at den første renteøkningen kommer i september, legger Olsen til.

bolig
boligprisene
kjetil olsen
nordea
eiendom norge
Nyheter
Næringseiendom