Bulk Infrastructure gjør en emisjon på 400-550 millioner kroner, går det frem av en melding sendt til Oslo Børs.Majoritetsaksjonær Bulk Industrier AS (kontrollert av gründer og toppsjef Peder Nærbø) og John Fredriksens Geveran Trading har forhåndsforpliktet seg til å tegne for minimum 400 millioner kroner.- Vi er veldig fornøyde med å få Geveran ombord som investor i Bulk. Vi har en ambisjon om å gjøre Norge og våre to prosjekter N01 Campus og Oslo Internet Exchange til store internasjonale sentre for bærekraftig digital infrastruktur. Støtten fra Geverans enorme erfaring med internasjonale markeder vil bli verdifullt i utøvelsen av denne strategien, sier Nærbø i en kommentar.Bulk Infrastructure utvikler for tiden altså to store digitale infrastrukturprosjekter i Norge.Ved N01 Campus i Vennesla utvikles en datasenterpark som kan drifte opp mot 2.000 MW med energi fra vannkraft. Bulk bygger også en ny, internasjonal undervanns fiberkabel som skal knytte Kristiansand og N01 Campus direkte sammen til USA, Irland og Danmark. Prosjektet er en del av den transatlantiske undervanns fiberkabelen Havfrue, som er en felles prosjekt mellom Bulk, Google, Facebook og Aquacomms.