Handelsbanken frykter ikke at boligprisene tar av

Tallknusere tar temperaturen.

Næringseiendom

I morgen legger Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi frem sin boligprisstatistikk for mai. - Utgangspunktet bør være godt kjent, nemlig at prisbunnen ble nådd i januar og at det har vært en klar sesongjustert oppgang i prisene de siste månedene, skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets i meglerhusets morgenrapport mandag.I april steg prisene 0,9 prosent på månedsbasis, noe som var over Norges Banks forventning på 0,1-0,2 prosent.- I utgangspunktet kan vi gjerne se at prisveksten dempet seg litt igjen i mai, ettersom det er en del månedlig variasjon i disse tallene (selv etter sesongjustering). Når det er sagt var de siste OBOS-tallene knallsterke, spesielt for Oslo. De er riktignok ujusterte og volatile, men det har vært en tydelig oppgang de siste månedene, heter det videre.Les også: Venter boligprisvekst i maiFlere nye boliger ut- Skal vi nå være redd for at dette tar helt av igjen? spør Gonsholt Hov.Og svarer: Antakelig ikke.- Det er altså Oslo som har stått i spissen for prisoppgangen hittil i år. Og tallene viser at denne oppgangen har fått drahjelp av en strammere tilbudsside. Dette vil nok ikke vare. Selv om vi ikke er blant dem som venter noe kraftig «tilbudssjokk», vil ferdigstillelsen av nye boliger øke fremover. Dette samtidig som befolkningsveksten har falt klart, og nå er mye lavere enn hva SSB la til grunn i sine befolkningsfremskrivninger, går det videre frem av rapporten.Ifølge Handelsbanken er det nedgangen i nettoinnvandringen som forklarer avviket til SSBs fremskrivninger.- Nye boliger er solgt på forhånd. Og når den samlede tilflyttingen (summen av nettoinnvandring og innflytting) er klart lavere enn før, innebærer dette at flere vil selge sine bruktboliger i det samme markedet. Flere av dem bodde jo her fra før. Det er grunnen til at vi tror tilbudssiden i Oslo - antall nye bruktboliger lagt ut for salg, vil øke i tiden fremover relativt til befolkningsveksten, resonnerer Gonsholt Hov.- Renten vil bite merHan understreker dog at etterspørsel etter boligeiendom ikke er synonymt med befolkningsvekst.- Den viktigste variabelen er renten. Som jo også er ventet å øke etter sommeren. Igjen er ikke dette noe sjokk, men det vil bite mer enn før, ettersom gjeldsgraden er høyere enn tidligere. Det er totalsummen av økt tilbud, lavere befolkningsvekst, samt høyere renter som gjør vi ikke er så bekymret for at boligmarkedet nå skal skyte mer fart, forklarer seniorøkonomen.- Det er også dem som venter prisfall utover høsten. Og selv om vi ikke skal utelukke noe, er det et stykke unna vårt scenario, avslutter Gonsholt Hov.

bolig
boligprisene
handelsbanken
marius gonsholt hov
norges bank
rente
Nyheter
Næringseiendom