- Her bommer boliglånsforskriften

Meglersjef mener noen boligkjøpere burde ha fått det lettere (utvidet).

Tidligere i dag ble det kjent at regjeringen viderefører boliglånsforskriften.- Analyser fra Finanstilsynet og Norges Bank viser at boliglånsforskriften virker etter hensikten. Færre enn før tar opp svært store lån når de kjøper bolig, sa finansminister Siv Jensen blant annet i sin begrunnelse.Les også: Dette bør du vite om boliglånsforskriften - Det eneste fornuftigeNorges Eiendomsmeglerforbund (NEF) mener den nye forskriften er stram nok til å dempe «den usunne gjeldsveksten».- Stram kredittregulering er helt nødvendig i god tid fremover. Markedet skal tilpasse seg en ny virkelighet, og vi må få ned gjeldsveksten. Dette er det eneste fornuftige, sier NEF-direktør Carl O. Geving i en kommentar til Hegnar.no.Han har forståelse for at også særkravene for Oslo videreføres, og viser til den sterke prisveksten i Oslo så langt i år.Forskriften åpner for at bankene kan gi en viss andel lån som ikke oppfyller alle kravene i forskriften. Denne fleksibilitetskvoten er satt til 10 prosent av utlånsvolumet hvert kvartal. I Oslo er den åtte prosent.Et annet særkrav for Oslo er egenkapitalkravet for lån med pant i sekundærbolig. Dette er på 40 prosent, mot 15 prosent i resten av landet.Regjeringen gjør noen oppmykninger i den nye forskriften, ved å åpne for at bankene kan ta med dokumenterte og stabile skattefrie inntekter, som barnetrygd, i beregningen av gjeld i forhold til inntekt.I beregningen av belåningsgrad skal bankene også kunne medregne midler på BSU-konto som egenkapital.- Burde ha gjort merNEF-direktør Geving hadde likevel gjerne sett at regjeringen gjorde enda mer for å hjelpe unge i etableringsfasen.- Barnetrygden utgjør veldig små beløp i løpet året, og vi skulle gjerne ha sett flere virkemidler vurdert. Det er krevende for unge i etableringsfasen å komme inn i boligmarkedet - og det skal det være. Vi tenker spesielt på virkemidler mot de unge som har fått seg solide jobber og har en høy, fremtidig betjeningsevne, sier han.- Forskriften legger for stor vekt på panteverdi, og for lav vekt på betjeningsevne. Panteverdi er usikre verdier som kan endre seg i perioder med sterk vekst, legger Geving til.Den nye forskriften vil som den forrige gjelde i halvannet år, altså denne gang frem til utgangen av 2019.- Dermed vil vi få stabile kredittregler i minimum tre år. Forskriften blir sånn sett en stabiliserende faktor i forhold til rente og boligtilbud, avslutter NEF-direktøren overfor Hegnar.no.- Kan foregripe resesjonerVidereføringen av boliglånsforskriften henter støtte også hos Eiendom Norge.- Sett i lys av utviklingen i boligmarkedet så langt i 2018, er det klokt av finansministeren å videreføre dagens boliglånsforskrift, sier Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer i en pressemelding.Han karakteriserer forskriften som «et nødvendig tiltak for finansiell stabilitet i en tid med lavrenteregime».- Det er godt dokumentert i forskning at gjeldsoppbygning målt mot bruttonasjonalprodukt kan foregripe resesjoner i økonomien. Dette illustrerer den finansielle risikoen ved en for sterk gjeldsoppbygging, og viser nødvendigheten av å regulere gjeldsnivået, sier Dreyer.Les mer om forskriften her.


Les også