Høili prøver å selge for 4. gang i Blindleia

Europris-arving Dag Høili forsøker igjen å finne en kjøper til prakteiendommen Kampedalen.

Næringseiendom

I juli i fjor skrev DN at Dag Høili og hans Oslo-baserte megler endelig hadde funnet en kjøper til eiendommen Kampedalen i Ulvøysund mellom Lillesand og Kristiansand. Slik endte det imidlertid ikke.- Salget strandet på manglende finansiering, forklarer eiendomsmegler Gustav Sædberg, som har overtatt salgsoppdraget, til avisen.- Jeg ønsker ikke kommentere hva tidligere megler måtte ha ment om verdien, men jeg har satt den til 30 millioner kroner. Det er en fantastisk eiendom.I Lillesand kommune er det boplikt, og vi snakker dermed om en boligeiendom.- Kjøperen kan selvfølgelig velge å bo der på helårsbasis. Men selger har også en vaktmester boende på eiendommen slik at boplikten er oppfylt. En kjøper kan om ønskelig videreføre leieavtalen med vaktmesteren, sier Sædberg til DN.

lillesand
blindleia
dag høili
europris
hytte
hyttemarkedet
fritidsbolig
Nyheter
Næringseiendom