En gjennomgang Estate Nyheter har gjort, viser at Ivar Tollefsen gjennom Heimstaden og Fredensborg i 1. halvår har kjøpt over 10.500 boliger for i alt 15-20 milliarder kroner.Årets hittil største oppkjøp skjedde så sent som i forrige uke, da Heimstaden offentliggjordeom kjøp av 14 boligprosjekter i Stockholm- og Öresund-regionen.Sammenlagt er det snakk om eiendomsverdier for 9,6 milliarder svenske kroner (eller rundt 8,7 milliarder norske kroner) og arealer på rundt 252.000 kvadratmeter.Overtakelse skjer ifølge nettstedet etterhvert som prosjektene ferdigstilles (frem til 2023).Kjøpet øker Heimstadens portefølje med 5.300 leiligheter, i tillegg til næringsarealer til handel, pleie, omsorg, samt garasje og parkering.Norges 12. rikesteKapital vurderte i fjor høst Ivar Tollefsens formue til 18,2 milliarder kroner. Det holdt til en 12. plass på listen over Norges 400 rikeste.Tollefsens formue hadde da blitt oppjustert fra 12,8 milliarder kroner i 2016.