Jekker opp anslagene - venter solid boligprisvekst

Majorstuen, Oslo. Foto: Finansavisen.
Næringseiendom

Tidligere i dag presenterte Næringslivets Hovedorganisasjon kvartalsrapporten «Økonomisk overblikk». Her kan vi lese at økonomene venter bedre tider i boligmarkedet fremover.- Tatt i betraktning at tilbudet av boliger fortsatt er høyt og at husholdningenes med stor sannsynlighet vil stå overfor høyere utlånsrente de neste årene, er det lite sannsynlig at boligprisveksten blir sterk fremover, skriver NHO i rapporten.Høyere rentenivå vil isolert sett virke dempende på boligprisveksten, ettersom det vil kunne dempe husholdningenes låneopptak.NHO mener korreksjonen vi så i boligprisene i fjor har bidratt til å dempe risikoen for boligprisfall fremover. Nedgangen i igangsettingene tilsier at tilbudet også vil reduseres på sikt.- Sammen med stabil konjunktursituasjon og fortsatt utsikter til bedring i arbeidsmarkedet, bidrar dette til at vi forventer prisoppgang fremover. Vi har oppjustert boligprisanslaget noe siden forrige publisering og forventer at boligprisene vil øke med 0,8 prosent i år, og at veksten vil tilta til neste år, skriver NHO.Mens økonomene tror veksten i boligprisene blir på 0,8 prosent i år, tror de den vil stige til 3,8 prosent i 2019 og 3,7 prosent i 2020. Finansdepartementet har i dag fastsatt en ny boliglånsforskrift som trer i kraft 1. juli. Både de generelle kravene, bankenes fleksibilitetskvote og de særskilte kravene for Oslo videreføres i den nye forskriften, som skal gjelde frem til 31. desember 2019.

bolig
NHO
boliglånsforskriften
eiendom
Nyheter
Næringseiendom