Meier: - Det siste boligmarkedet trenger nå

Sjefen for Privatmegleren er overrasket over at finansministeren trosser anbefalingene fra eget tilsyn. To forhold er imidlertid positive, mener hun.

Tirsdag gikk det frem at regjeringen viderefører boliglånsforskriften.- Jeg er overrasket at vår finansminister trosser anbefalingene fra sitt eget tilsyn om å mykne opp særreglene for Oslo, sier Grethe W. Meier i Privatmegleren til Hegnar.no.- Når det er sagt, er det to forhold som er positive, nemlig at bankene får lov til å bruke mer fleksibilitet og skjønn hva gjelder ynge låntagere som vil inn i boligmarkedet, og også kunne beregne inn andre inntektskilder som barnetrygd med mer. Det andre er at formskriften fremdeles er midlertidig og gjelder ut 2019. Men der stopper ifølge Meier det positive. Hun er redd at beslutningen igjen vil skape et nytt jo-jo marked i Oslo.- Det er allerede forhold som vil avdempe boligprisutviklingen i Oslo gjennom signalisert renteøkning, avtagende tilflytting til Oslo, flere ferdigstilte boliger som slipper ut i markedet i høst samt at prisutviklingen allerede har vært høy i Oslo hittil i år. Med dette på toppen er jeg redd vi vil få forsterket effekten av justeringen som vil komme, sier hun.- Vi er flokkdyr hva gjelder vår adferd i boligmarkedet, det vil si at hvis prisene skal opp vil alle være med, tilsvarende hvis det blir fall så vil alle ut. Og effekten av det er at prisene svinger mer enn hva økonomiske forhold skulle tilsi.PrispressEtter at Finanstilsynet kom med anbefaling om å fjerne særreglene for Oslo tidligere i sommer, merket sjefen for Privatmegleren at investorene var mer tilbake i Oslo-markedet.- Jeg tror mange tok denne anbefalingen som et vedtak og at de nå på nytt vil sette seg på gjerdet. Investorene er svært viktig i boligmarkedet både for å sikre omsetning og likviditet - spesielt i nybyggmarkedet.- Det siste boligmarkedet trenger nå er at nybyggmarkedet på nytt bremser opp. Vi vet da hva som vil skje når vi får for få nye boliger ut i markedet om to-tre år og at prisene da på nytt presses opp, avslutter Meier.NødvendigNBBL mener på sin side boliglånsforskriften er helt nødvendig .- Ideelt sett hadde NBBL sett at det var unødvendig å regulere boliglån. Men ettersom vi deler Finanstilsynets bekymring for husholdningenes gjeldsbelastning mener vi at dette er en fornuftig avgjørelse, sier Thor Eek, adm. dir. i Norske boligbyggelags Landsforbund (NBBL).Les også: - Her bommer boliglånsforskriften


Les også