Ringnes selger og kjøper i Oslo

Går ut av to eiendommer, men sluker en annen.

Victoria Eiendom selger sine andeler i ANS Eiendomspartner Karl Johans gate 16 B og aksjene i Kongensgate 31 AS, som eier eiendommene Karl Johans gate 16 B og Kongens gate 31, går det frem av en melding fra selskapet i går.Avtalt overtakelse av de to naboeiendommene er 15. juni 2018.Salget medfører ifølge meldingen en verdiøkning på ca. 25 kroner per aksje, sammenlignet med Victoria Eiendoms verdivurdering per 31. desember 2017.Dette utgjør 183 millioner kroner, melder Estate Nyheter.Har også kjøptIfølge årsrapporten for 2017 eier Victoria Eiendom 11,2 prosent av aksjene i ANS Eiendomspartner Karl Johans gate 16 B, men noe bokført verdi kommer ikke frem.Aksjene i Kongens gate 31 er bokført til 33,1 millioner kroner.Estate trekker frem at Victoria Eiendom i 1. kvartal kjøpte de resterende 50 prosentene av Karl Johans gate 21, basert på 584 millioner kroner i eiendomsverdi.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også