Eiendomsinvestorene Johan Benad Ugland fra Grimstad og Jan Sigurd Otterlei fra Arendal, samt det Oslo-baserte selskapet Vedal Investor, kjøpte i 2015 opp eiendommene Fyrstikalléen 1 og 3 på Helsfyr i Oslo. Nå utvikles Fyrstikalléen 1 til et nytt og moderne kontorkompleks, og ligger an til å bli solgt videre, skriver Agderposten, ifølge DN.Ifølge et internt investorprospekt avisen har fått tilgang til er salgssummen på 1,92 milliarder kroner. Investerings- og utbyggingskostnadene er på mellom 1,4 og 1,5 milliarder kroner, som betyr en samlet fortjeneste på rundt 500 millioner kroner.Kjøpet i 2015 ble gjort gjennom selskapene J.B. Ugland Eiendomsutvikling as og Otterlei Group as, som igjen etablerte Fyrstikk Holding as med to datterselskaper, skriver avisen.Ugland eier 60 prosent, mens Oterlei og Vedal Investor eier 20 prosent hver. Det betyr at Ugland får 300 millioner kroner, mens de to andre får 100 millioner kroner hver ved et eventuelt salg.