Sjøhytteprisene stiger

Det har vært en stabil utvikling i sjøhyttemarkedet.

Prisene for fritidsboliger ved sjøen har steget med 2,5 prosent det siste året. Den typiske sjøhytten koster nå i snitt 2.426.164 kroner.- Det har vært en stabil utvikling i markedet for sjøhytter det siste året med en moderat prisvekst og mange salg, sier adm. direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.I løpet av det siste året ble det solgt 2.240 fritidsboliger ved sjøen, en nedgang på 2,1 prosent fra året før.I mai og juni 2018 ble det solgt 606 sjøhytter, 7,3 prosent færre enn i mai og juni 2017.Flest sjøhytter ble solgt i Larvik og Fredrikstad med henholdsvis 60 og 52 hytter.Store lokale forskjellerI snitt tar det 98 dager å selge en sjøhytte, en nedgang på åtte dager fra samme periode året før.Raskest gikk det å selge fritidsbolig i Sandefjord med et snitt på 33 dager. Tregest gikk det i Bamble med et snitt på 225 dager.- Salgstiden landet under ett har økt siden i fjor, men det er store lokale forskjeller. Salgstiden vil svinge mye for fritidsboliger, da det lave salgsvolumet i de ulike områdene gjør at enkeltsalg får store utslag, sier Dreyer.Det siste året har Færder vært landets dyreste sjøhyttekommune, der en gjennomsnittlig fritidsbolig koster 5.225.000 kroner. Deretter følger Lillesand og Kristiansand på henholdsvis 4.800.000 kroner og 3.975.000 kroner.Under prisantydningI snitt ble hyttene som ble omsatt sist år solgt 0,3 prosent under prisantydning.Det er flest hytter til salgs i Lindesnes, Kragerø og Hvaler med henholdsvis 61, 52 og 38 fritidsboliger for salg.- Vi forventer et fremdeles godt marked gjennom sommeren. Det er fortsatt et godt utbud av sjøhytter i de fleste områdene, og tilbakemeldingene fra bransjen er at det er stor etterspørsel etter sjøhytter, men at kjøperne er selektive. Det tilsier en fortsatt stabil utvikling i markedet for fritidsboliger ved sjøen, avslutter Dreyer.