Stor spenning før boligprisene

Eksperter venter friske tall.

Næringseiendom

Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi legger i dag frem boligprisstatistikken for mai.Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets karakteriserer spenningen før tallene som relativt stor.- De siste månedstallene og meldinger fra markedet tyder på at boligprisveksten i Oslo har tatt av igjen, men også i de andre store byene og landet som helhet var det frisk vekst siste måned, skriver han i dagens morgenrapport.Høyere renteprognose?Nordeas anslag er 0,4 prosent sesongjustert vekst på månedsbasis for landet som helhet, etter 0,9 prosent vekst sist måned. Uten sesongjustering er prisveksten så vidt over null.Bruce påpeker at prisveksten normalt er svak i mai, grunnet stor tilgang på boliger («vårslippet»).- Prisveksten de to månedene vi har fått etter siste pengepolitiske rapport og vårt mai-anslag er klart i overkant av Norges Banks anslag. Deres anslag innebærer en sesongjustert månedsvekst så vidt over null. Norges Bank hovedfokus er på kapasitetsutnyttelse og inflasjon, men de tar også hensyn til faren for at finansielle ubalanser bygger seg opp, skriver han.- At boligprisene nå øker mer enn ventet trekker dermed i retning av en høyere renteprognose, konkluderer sjefanalytikeren.- Solid aktivitet i maiDNB Markets legger seg litt lavere, og anslår 0,3 prosent vekst fra april til mai.- Men rapportene fra eiendomsmeglerne tyder på at aktiviteten var solid i mai, og at prisveksten har vært godt over vårt anslag. Også i Oslo, som var blant områdene med størst prisfall i fjor, er aktiviteten godt på vei opp. Om innstramningen i boliglånsforskriften bidro til den svakere utviklingen i fjor, var virkningene i beste fall kortvarige, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i dagens morgenrapport.- Selv om fornyelsen av boliglånsforskriften, som er rett rundt hjørnet, skulle videreføre alle innstramninger, ser det ikke ut til at den er nok til å dempe prisveksten. Høy prisvekst vil bidra til at veksten i husholdningenes gjeld igjen begynner å stige fra en vekst som allerede er i høyeste laget. Dette er forhold Norges Bank bør legge vekt på i rentemøtet om vel to uker, fortsetter han.Sterk tro på oppgangSamtidig virker troen på videre boligprisvekst å være sterk.59 prosent av husholdningene forventer stigende boligpriser neste 12 måneder, viser en undersøkelse Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) har gjennomført i samarbeid med Opinion.Andelen som tror på boligprisoppgang er dermed opp mer enn fem prosentpoeng den siste måneden.Den samme undersøkelsen viser at kun syv prosent tror på boligprisfall. De som bor i Oslo tror på høyest boligprisvekst.- Den store optimismen blant husholdningene er ikke overraskende og må sees i lys av at boligprisene har snudd fra nedgang til oppgang de siste månedene. En utvikling drevet av blant annet bedre utsikter i norsk økonomi og fallende arbeidsledighet, sier seniorrådgiver Christian Frengstad Bjerknes i NBBL i en pressemelding.NBBL har likevel litt mer nøkterne forventninger.- Lavere befolkningsvekst og høy boligbygging kan bremse prisveksten. Og ikke minst venter vi at Norges Bank øker styringsrenten i september. Hvorvidt dette veier tyngre enn bedringen i norsk økonomi er usikkert, men det kan legge en demper på husholdningenes optimisme utover høsten, fortsetter Bjerknes.

bolig
boligprisene
nordea
dnb markets
eiendom norge
nbbl
Nyheter
Næringseiendom