Tre grunner til at boligprisene roer seg

Optimismen er økende. Men NBBL tror det vil snu.

Forventninger om økt rente er ikke nok til å dempe husholdningenes tro på stigende boligpriser, viser NBBLs boligmarkedsbarometer (Norske Boligbyggelags Landsforbund).I de tre første månedene undersøkelsen er gjennomført, peker pilene litt ned i april, men tydelig opp i mai.Hele 59 prosent av husholdningene forventer stigende boligpriser de neste 12 månedene. Andelen som tror på boligprisoppgang har dermed økt mer enn fem prosentpoeng den siste måneden.De største optimistene finnes - ikke overraskende - særlig i hovedstaden og på Østlandet, der rundt syv av ti tror på stigende boligpriser.Seks prosent av befolkningen tror at boligprisene blir litt lavere, mens kun 0,3 prosent tror på et betydelig prisfall.Tre grunner til å roe segDen stigende optimismen overrasker ikke NBBL, som ser dette i sammenheng med tiltakende vekst i norsk økonomi, rekordlave renter og boligprisoppgangen de siste månedene. - Faktisk og forventet prisutvikling påvirker hverandre gjensidig. Vi forventer likevel at optimismen dempes utover høsten, skriver NBBL, og ramser opp tre grunner.

  • Boligbyggingen er rekordhøy, og mange boliger ferdigstilles det nærmeste året.
  • Befolkningsveksten dempes. Det bor rundt 2,2 personer per bolig, mens antall igangsettingstillatelser i dag er tilnærmet 1:1 med befolkningsveksten (et poeng blant andre sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika har gjentatt).
  • Til tross for at befolkningen i stor grad forventer høyere rente, er det rimelig å anta at en faktisk renteøkning vil dempe optimismen.
Undersøkelsen er gjennomført for NBBL av Opinion på et landsrepresentativt utvalg av personer fra 18 år og oppover, med 1.000 respondenter.