I torsdagens utgave av Finansavisen kan vi lese at Mad Arkitekter vil være først i verden med å gjenbruke bygningsavfall til et bolig- og kontorprosjekt i full skala. Flere interessenter har meldt seg.- Alle vet at vi sliter med klimaet og CO2. Bygg står for 40 prosent av klimautslippene i verden, og i tillegg 25 prosent av råvareuttakene, sier Nicolai Riise, daglig leder og partner i Mad Arkitekter, til Finansavisen.Nå vil Mad gå et skritt lenger. Arkitektene jobber med et prosjekt der tilnærmet 100 prosent av materialene skal være avfall – enten i form av gjenbrukte bygningsdeler fra det transformerte bygget, eller tilført avfall fra andre byggeplasser.Ennå er det ikke avklart hvor pilotprosjektet kommer. Finansavisen kan fortelle at Mad blant annet har vært i kontakt med Norwegian Property for mulig bygging på Fornebu og med Avantor for mulig bygging på Gullhaug Torg i Nydalen – vis-à-vis selskapets egne kontorer.Fra en sped start i 1998 har arkitektfirmaet vokst til å bli et av landets mest innbringende. 9,7 millioner kroner sto igjen før skatt i fjor, etter innkrevde honorarer på 74,1 millioner.Mad har blant annet tegnet Media City i Bergen, som sto ferdig i fjor og vant Cityprisen for 2018. Selskapet står også bak bygg på Tjuvholmen og Sørenga i Oslo, samt det nye jusfakultetet som reiser seg over 21.000 kvadratmeter på Tullinløkka.