Vil gi unge uten egenkapital mulighet til å få boliglån

Dagens boliglånsforskrift er usosial, mener professor Steinar Holden.

Økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo foreslår overfor DN at unge kan unngå kravet i boliglånsforskriften om egenkapital ved å kjøpe forsikring mot boligprisfall.I henhold til forskriften kan man ikke låne mer enn fem ganger inntekt. Dessuten er det et krav om en egenkapital på 15 prosent.– Jeg er enig i en videreføring av boliglånsforskriften, og det var riktig å innføre reglene når boligprisene steg som de gjorde. Samtidig synes jeg man burde se på andre virkemidler, blant annet fordi forskriften har uheldige konsekvenser for dem som ikke har nok egenkapital, sier Holden til DN..En forsikring mot boligprisfall vil kunne gi personer med liten eller ingen egenkapital mulighet til å kjøpe bolig.– Dette kan implementeres i boliglånsforskriften ved at man beholder kravet om 15 prosents egenkapital, men at du for eksempel kan nøye deg med en egenkapital på fem prosent dersom du har en forsikring mot boligprisfall, sier Holden.


Les også