Færre byggetillatelser

Det er færre registrerte igangsettingstillatelser til boliger i juni.

Antall registrerte igangsettingstillatelser til boliger var ned 14,5 prosent i juni 2018, fra forrige måned, viser foreløpige, sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).Så langt i år er antallet registrerte igangsettingstillatelser ned 23,1 prosent, ifølge SSB.Antall boliger var 2.396 i juni i juni 2018 og 14.388 så langt i år.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også