Norges sterkeste boligmarkeder

Prisene stiger stort sett overalt, og på noen steder mer enn andre.

Eiendom Norge har i dag sluppet sin fylkesboligprisstatistikk for 2. kvartal 2018.Statistikken viser prisoppgang over hele landet.- Boligprisutviklingen i 2018 har vært jevnt over sterk, og nedgangen i 2017 er langt på vei tatt igjen. En oppgang er normalt for andre kvartal å være ettersom boligprisene vanligvis stiger i første halvår, mens de synker i andre halvår, sier kommunikasjonsmedarbeider Peder Tollersrud i Eiendom Norge i en kommentar på Eiendom Norges hjemmesider.Kragerø er vinnerenKragerø viste vei med en oppgang på 7,4 prosent, etterfulgt av bydelene Vestre Aker og Ullern i Oslo, der prisene steg 5,4 prosent.Svakest utvikling hadde Bamble i Telemark og Stange i Hedmark, med 0,9 prosent oppgang.Statistikken dekker de syv regionene Viken m/Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge, og inkluderer bydeler i de store byene og mange norske Presser kjøpere ut av byen?Ser vi tilbake på de siste 12 månedene, utmerker mange kommuner i randsonen av Oslo og i Nord-Norge seg med sterk vekst.Kragerø viser vei også her, med 15,4 prosent oppgang i perioden. Nærmest kommer Vefsn (8,2 prosent), Halden (7,5 prosent), Holmestrand (7,4 prosent), Askim (7,3 prosent) og Alta (7,2 prosent).Svakest 12-månedersvekst finner vi i Sandnes, der prisene har falt 4,0 prosent i perioden.- Pendlerkommunene til Oslo og kommuner med lave boligpriser skiller seg ut i 2. kvartal. Den overraskende sterke veksten i Oslo i 2018 kan ha vært med på å presse boligkjøperne ut av byen, men i pendleravstand. Flere byer i Nord-Norge skiller seg også ut med en sterk prisvekst i 2. kvartal 2018, avslutter Tollersrud.