«Kjekk møblert 2 roms loftsleilighet nær sentrum til leie for jente» står det i en annonse for leilighet i Oslo.Slike annonser er i strid med husleieloven, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet.Husleieloven, paragraf   1–8 er klar.«  Ved utleie av husrom kan det ikke tas hensyn til kjønn, graviditet, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller alder. (...). »– I lovverket kreves det en saklig begrunnelse for at det er lovlig å forskjellsbehandle på grunn av kjønn. Dette gjelder også når man skal velge hvem man ønsker å leie ut leiligheten sin til, sier seniorrådgiver Emma Caroline Hermanrud hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.– Vår vurdering er at det i få tilfeller er en saklig grunn som gjør forskjellsbehandling lovlig i disse sakene, sier hun.Må endre annonserLikestillings- og diskrimineringsombudet mottar flere henvendelser nå om sommeren hvor mange tusen studenter skal ut på markedet før studiestart.– Vi får regelmessig henvendelser som gjelder utleieannonser. Og det er flest henvendelser nå på sommeren hvor det nærmer seg studiestart og studenter er på jakt etter leilighet, sier Hermanrud.Flere ganger har ombudet måttet sendt ut henvendelser til utleier hvor de har bedt om å fjerne kravet om kjønn i annonsen.