Solon Eiendom selger flere boliger

Eivind Yggeseth

Solon Eiendom leverer salgstall for 2. kvartal 2018.

Solon Eiendom solgte 107 boliger i 2. kvartal 2018 sammenlignet med 68 boliger året før.Samlet salgsverdi er på 733 millioner kroner i 2. kvartal sammenlignet med 685 millioner kroner i samme periode året før.Akkumulert per 30.06 har Solon Eiendom solgt 232 boliger med en samlet verdi på 1.559 millioner kroner, sammenlignet med 126 boliger med en samlet verdi på 1.092 millioner kroner i samme periode fjor.Fire boliger ble fullført og seks overlevert i 2. kvartal 2018. Det samme gjelder for samme periode i fjor.Av de 55 resterende planlagte overleveringer i 2018 er 96 prosent solgt.Justert for Solon Eiendoms eierandel i samarbeidsprosjekter ble salget i 2. kvartal 94 boliger til en samlet salgsverdi på 652 millioner, sammenlignet med 65 boliger med en samlet verdi på 610 millioner i 2. kvartal 2017.Ved utgangen av kvartalet hadde Solon Eiendom 218 boliger under bygging, der 89 prosent var solgt.