Time-out for boligprisene

Boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi viser at boligprisene falt 1,0 prosent i juni.Justert for sesongvariasjoner var boligprisene uendret.DNB Markets og Nordea Markets øynet på forhånd hhv. 0,5 og 0,8 prosent sesongjustert vekst.Prisene falt overaltI juni falt boligprisene i alle områder i Norge.Follo viste den svakeste prisutviklingen med 1,8 prosent, mens Bergen viste den sterkeste på minus 0,2 prosent.Så langt i år har boligprisene i Norge steget med 5,5 prosent og de siste 12 månedene er oppgangen på 1,5 prosent.- Tallene viser et flatt boligmarked og en moderat utvikling. Juni i år er nok noe på nedsiden av normalen for denne måneden, men dette er ikke veldig overraskende sett i lys av den sterke utviklingen vi så mai og og juni, sa administrerende direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge på presentasjonen vi sendte LIVE her på Hegnar.no.- 12-månedersveksten er nå positiv for første gang på en stund, og vi venter at denne vil stige svakt fremover, fortsatte Dreyer.De aller fleste områdene i Norge har nå en positiv 12-månedersvekst.Svakest 12-månedersvekst har Romerike med 0,9 prosent nedgang, mens Hamar m/Stange har den sterkeste med 5,6 prosent oppgang.- Med finansminister Siv Jensens videreføring av boliglånsforskriften ut 2019, økt boligbygging, betydelig svakere befolkningsvekst og renteøkning til høsten tilsier det en fortsatt moderat utvikling i boligprisene ut 2018, sa Dreyer.Rekordhøyt boligsalgSamtidig er økningen betydelig i antall solgte boliger. I juni endte salget på 10.538 boliger, noe som er 9,3 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017.- Dette er i seg selv mye, da juni ofte er måneden med flest boligtransaksjoner i Norge. Antallet registrerte salg er det høyeste vi har målt noensinne, så aktivitetsnivået er rekordhøyt, fortsatte Dreyer. Akkumulert for året ligger antall solgte fire prosent over nivået på samme tidspunkt i fjor.- Bare i 2015 ble det solgt flere boliger i årets første seks måneder. Etterspørsel i boligmarkedet er stor nå, sa Dreyer.Tilbudet toppet utI juni ble 11.119 boliger lagt ut for salg i Norge, 2,1 prosent flere enn i samme måned i fjor.- Strømmen av boliger lagt ut for salg ligger på et høyt nivå. Mange boliger blir lagt ut, men til tross for et stort utbud blir mye av det som kommer på markedet solgt, forklarte Dreyer.- Tilbudssiden har økt mye siden påske, men toppet ut rundt midten av juni, før den falt en del mot utgangen av måneden. Dette er normalt, ettersom lite nytt kommer ut i denne perioden. Selv om den altså har moderert seg siden i mai, ligger tilbudssiden fortsatt på et relativt høyt nivå, og vi skal nok ganske mye opp igjen når vi kommer til august, sa Eiendom Norge-direktøren.Det tok i gjennomsnitt 38 dager å selge en bolig i juni 2018, seks dager mer enn i juni i fjor, men tre dager mindre enn i mai.Raskest salgstid hadde Oslo med 21 dager, mens Kristiansand var tregest med 69 dager.- Omsetningstiden har som normalt for sesongen sunket nasjonalt, men det er som vi har sett de senere årene store regionale forskjeller i salgstiden. I Oslo, Bergen og Trondheim har salgstiden gått betydelig ned siden nyttår, sa Dreyer.Trendbrudd i OsloI Oslo falt prisene 1,3 prosent i juni, noe som er svakere enn snittet de siste fem årene: minus 1,0 prosent.- Vi ser et ganske klart skifte i forhold til veksten vi har bak oss de siste fem månedene, og er ikke overrasket over at det kommer en korreksjon nå. Nominelt er prisoppgangen fortsatt rundt åtte prosent hittil i år. Boligprisene faller ofte en del i Oslo i juni, men dette bryter likevel altså noe med trenden vi har sett i langt tid, påpekte Dreyer.12-månedersveksten i Oslo er nå på 1,6 prosent.- Vi må tilbake til starten av 2017 for å finne en positiv 12-månedersvekst i Oslo, og vi tror dette kommer til å vedvare ganske lenge nå. Høsten i fjor var tøff prismessig, og når disse månedene tas ut venter vi at 12-månedersveksten vil stige, sa Dreyer på presentasjonen.2.143 boliger ble lagt ut i Oslo i juni, sammenlignet med 2.142 solgte.- Vi ser altså et tilnærmet nullsum-spill, og dette viser hvor høyt aktivitetsnivået er i Oslo nå. Markedet fungerer godt. Mange boliger ligger ute, men etterspørselen er fremdeles veldig sterk. Fremover tror vi moderasjonen i juni vil prege trenden utover høsten, i form av et mye mer moderat 2. halvår enn 1. halvår, fortalte Dreyer.- Avviket mellom prisantydning og salgspris er ved utgangen av måneden på det laveste for juni å være på mange år, og det tyder på at markedet er i god balanse, supplerte han.Sterkt i BergenBergen-markedet utviklet seg sterkere enn normalt, og var altså markedet som klarte seg best i Norge i juni, med 0,2 prosent nedgang. I gjennomsnitt de siste fem årene, har boligprisene i Bergen falt 1,1 prosent i juni.Også her er 12-månedersveksten positiv med 0,6 prosent.- Markedet fungerer veldig godt også her, og aktiviteten er høy. Det er mange som kjøper, og selgerne får OK priser til tross for mange konkurrerende boliger i markedet. Antallet boliger lagt ut i juni var noe ned fra i fjor, men akkumulert så langt i år ligger vi på et høyt nivå, fortalte Eiendom Norge-direktøren.- Fremover venter vi at den høye tilbudssiden vil dempe prisutviklingen. Tendensen i Bergen er kraftig vekst i 1. halvår, og en del prisnedgang i 2. halvår. Byen er den mest volatile av store norske byer, la han til.Svakt i TrondheimTrondheim måtte se boligprisene falle 1,1 prosent i juni, noe som er godt under snittet de siste fem årene: 0,4 prosent nedgang.12-månedersveksten er negativ med 0,5 prosent.- Aktivitetsnivået er godt, og det selges veldig mye. Samtidig legges det ut vesentlig mer, og den underliggende trenden er fortsatt en veldig høy vekst i tilbudssiden. Vi forventer et veldig moderat 2. halvår, fortalte Dreyer.I Stavanger falt boligprisene 1,0 prosent i juni, noe som er svakere enn snittet de siste fem årene: 0,7 prosent nedgang.12-månedersveksten er negativ med 0,3 prosent.- Dette skjer etter et par sterke måneder. Salget er bra, mens tilbudssiden holder seg veldig stabil, noe som gir et velfungerende marked, oppsummerte Eiendom Norge-direktøren.- Veksten vil dabbe avEtter solid prisvekst i både april og mai, mente Handelsbanken Capital Markets i forkant av dagens tallslipp at prisoppgangen vil dempes fremover.- For det første har tilbudssiden i Oslo, målt ved den månedlige strømmen av bruktboliger lagt ut for salg, vært ganske stram så langt i år. Men en gjeninnhenting ser ut til å ha startet i midten av mai. For det andre vil ferdigstillelsen av nye boliger stiger fra 2. halvår i år og gjennom 2019, skrev seniorøkonom Marius Gonsholt Hov.For det tredje pekte han på et vesentlig fall i befolkningsveksten, og for det fjerde en sentralbank som ventes å heve styringsrenten i september.Normalen: Svakt i juniDagens statistikk viser tradisjonen tro en svakere juni-utvikling i boligprisene enn i en gjennomsnittsmåned.I juni i fjor falt boligprisene 1,6 prosent, mens de sesongjustert var ned 0,7 prosent.I det rekordsterke boligåret 2016 steg boligprisene 0,2 prosent i juni, og var opp 0,8 prosent sesongjustert.I juni 2015 steg boligprisene 0,1 prosent, mens de sesongjustert da var opp 1,0 prosent.Året før der igjen falt prisene 0,5 prosent fra mai, mens de sesongjustert var opp 0,5 prosent.I 2013 falt boligprisene 0,4 prosent fra mai til juni, mens de sesongjustert var opp 0,4 prosent.I 2012 var boligprisene uendret fra mai til juni. Sesongjusteringen viste 0,9 prosent oppgang.I 2011 falt prisene 0,5 prosent fra mai til juni. Sesongjustert fikk vi en oppgang på 0,1 prosent.Vi registrerer at den sesongjusterte prisveksten systematisk ligger over den faktiske prisveksten.Differansen mellom den faktiske og sesongjusterte prisveksten indikerer at boligprisene i juni utvikler seg svakere enn i gjennomsnittsmåneden.Knekk i OBOS-priseneMandag denne uken viste statistikk fra OBOS at prisene i Oslo-området falt 1,6 prosent fra mai til en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på 61.043 kroner i juni.De siste 12 månedene er prisene ned 1,8 prosent, og årsveksten er dermed opp fra minus 2,6 prosent i mai. Hittil i år er Oslo-prisene opp 8,9 prosent.Utviklingen skjer etter den kraftigste prisveksten i mai på svært mange år.- Etter en overraskende kraftig prisoppgang i mai, er det naturlig med en korreksjon den påfølgende måneden. Omsetningstallene viser at også inn i sommerferien er etterspørselen etter bolig fortsatt høy, sa kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen i OBOS i en kommentar.For landet sett under ett falt den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger 0,8 prosent fra mai til 53.788 kroner i juni.


Les også