- Vendepunkt i boligmarkedet

OBOS-konsernet solgte boliger for 6,32 milliarder kroner første halvår.

Nadia Frantsen.

- Siste halvår 2017 og starten på 2018 var preget av et svakt nyboligmarked, men vi ser nå tegn på et vendepunkt til det positive i nyboligsalget i Norge, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.Salgene var fordelt med 58 prosent i Norge og 42 prosent i Sverige, opplyses det i en pressemelding fra selskapet.Korrigert for samarbeidsprosjekter var boligsalget samlet 1.536 boliger til en salgsverdi på 5,49 milliarder kroner. Salgsgraden totalt sett er 74 prosent.OBOS-konsernet igangsatte i første halvår 2018 tilsammen 1.400 boliger mot 2.218 boliger i første halvår 2017. Antall ferdigstilte boliger var 2.247 boliger i første halvår 2018 mot 1.630 boliger i første halvår 2017. Konsernet har pr 30. juni i år tilsammen 5.758 boliger under produksjon alene eller sammen med andre.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker