Airbnb og Niido åpner 15 nesten-hoteller

Airbnb åpner nesten-hotell i Nashville og planlegger 14 til i løpet av 2019.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker