DNB Markets; - Boligprisene vil stige i 2020

DNB tror boligprisene vil fortsette å stige til og med 2019.

Stigende boligpriser vil fortsette ut 2019, ifølge DNB Markets. Etter et kokende boligmarked og svært høy boligprisvekst i 2016, falt boligprisene i fjor.I juli i år derimot var hele prisfallet hentet inn og nivået var igjen høyere enn toppen fra mars 2017. - Boligprisfallet ble trolig utløst av en innstramning i boliglånsforskriften, men må ses i sammenheng med den sterke prisoppgangen i forkant. Prisfallet i fjor ble moderat, med en sesongjustert nedgang på knappe 3 prosent fra topp til bunn.Det skriver DNB Markets i sin siste utgave av Økonomiske utsikter. Hittil i år har boligprisene steget 5,5 prosent er nå 2,2 prosent høyere enn for ett år siden.Comeback i Oslo - Oppgangen i boligprisene så langt i år henger i stor grad sammen med at Oslo-prisene har hentet seg inn etter et markant fall i fjor. Lav ledighet, stigende inntektsvekst og fortsatt lave renter taler også for en viss vekst i boligprisene.- Stemningsskift i markedet gjør ofte at svingningene i boligprisene blir større enn de fundamentale forholdene skulle tilsi. Årets prisoppgang er etter vår mening intet unntak, skriver meglerhuset. Noe høyere ferdigstillelse av nye boliger i slutten av inneværende og begynnelsen av neste år, sammen med lav befolkningsvekst, taler ifølge DNB Markets for at boligprisene skal noe ned fremover. Også gradvise rentehevinger fra Norges Bank fra september i år er ventet å dempe boligprisveksten fremover.- Det samme gjelder forlengelsen av boliglånsforskriften frem til utgangen av desember 2019. Vi tror likevel på positiv boligprisvekst gjennom neste år og deler av 2020 som følge av fortsatt bedring i arbeidsmarkedet og solid inntektsvekst.- Litt ut i 2020 tror vi imidlertid effekten fra høyere renter vil være sterk nok til at boligprisene igjen begynner å falle. Nedgangen forsterkes av stigende arbeidsledighet i 2021, men påfølgende rentekutt virker i motsatt retning, heter det.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker