Kjøpte verdiløs eiendom - fikk ikke heve kjøpet

Samboerpar kjøpte katta i sekken.

To privatpersoner, som eide hver sin boligseksjon, fikk tillatelse til å utskille et fellesareal på 700 kvadratmeter som tomt til boligformål i Bodø kommune i august 2014. De la ut eiendommen til salg som «tomt til boligformål», uten å ha undersøkt om tomten kunne bebygges. Eiendommen ble solgt «som den er», skriver Estate Nyheter.Et samboerpar kjøpte tomten for 1,9 millioner kroner. Paret søkte om byggetillatelse, men da tomten lå innenfor 50-metersbeltet fra en riksvei, måtte de få dispensasjon fra Statens Vegvesen. Slik dispensasjon ble ikke gitt, og tomten var dermed ubebyggelig.Kjøperne krevde å få heve kjøpet, men selger nektet. Kjøperne tok deretter ut søksmål mot selgerne med krav om å få hevet kjøpet, ifølge Estate Nyheter.Både tingretten og lagmannsretten kom ifølge Estate Nyheter frem til at det ikke forelå mangler ved kjøpet. Lagmannsretten kom i dommen frem til at selgerne ikke hadde gitt uriktige opplysninger, og at eiendommen ikke var i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.Kjøperne anket saken til Høyesterett, som nylig har sluppet saken inn. Dommen er derfor ikke rettskraftig, og siste punktum er ikke satt.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også