Leilighetshotellet Lyngørporten har vært et økonomisk mareritt siden det ble bygget i 1997. Nå tar Terje Selvig og sønnene Marius Selvig, Aleksander Selvig og Erik Onarheim over når familieselskapet Onarheim Eiendom kjøper eiendommen.
– Vi måtte strekke oss betydelig over 30 millioner, sier Erik Onarheim, før han legger til at partene er fornøyde med handelen.– Det er litt for få utleieenheter der i dag, og vi vil se litt på hvordan vi kan øke dette. Blant annet har vi fått med en gård med 12 leiligheter bak hotellet. Dette vil vi sette i stand.De ansatte ved hotellet kan forvente seg omstilling, men ikke oppsigelser, ifølge den nye eieren.
Teknisk verdi på anlegget var satt til 100 millioner kroner, men tidligere bud har kun ligget rett i overkant av 30 millioner.Vil ha langtidsleieOpprinnelig besto anlegget av 32 leiligheter og 18 hytter i tillegg til hotellresepsjon, restaurant, konferanserom og bar samt stort bryggeanlegg, men i 2003 ga kommunen tillatelse til å konvertere 13 av hyttene til selveiere, hvilket bidro til å kutte gjelden fra 55 til 35 millioner, hvorpå banken etterga 20 millioner.Det bidro til lettere drift i noen år, men samtlige av de seneste fem årene har endt med røde tall i regnskapene.Familien Selvig/Onarheim satser på å vri driften til mer langtidsutleie, i tillegg til at leiligheter som i dag brukes av ansatte blir pusset opp og leid ut som en del av hotelldriften.Tar ansattes boliger– Vi vil ha en gjennomgang med de ansatte, men har allerede noen formeninger om hvordan vi kan optimalisere driften. Det handler om å utnytte potensial uten å behøve å bygge så mye mer, sier Onarheim.– Vi henvendte oss med en gang hotellet kom for salg fordi vi syntes hotellet lå så fint til, sier Onarheim.Familiens kapital kommer fra handel med råvarer mot industrien – alt fra sukker til saltsyre, ifølge Onarheim som særlig peker på bransjene mat, kjemi og petroleum.Etter hvert har de investert i eiendom, dog ikke altfor mye i hotellbransjen selv om de kjøpte hotellet Bondeheimen i Skien for noen måneder siden.Vil starte butikkFamilien har drevet med bygårder i Oslo, men solgt oss seg ut og sett etter andre steder med potensial.– Vi tror ikke det er så mye penger å tjene på Lyngørporten, men det vil være hyggelig å drive det samtidig som vi vil tilføre noe positivt til området gjennom en bedre restaurant og forretninger som det ikke er så mye av. Da blir det lettere for de som bor på øyene også, sier Onarheim.Fra tidligere sitter familien med 60.000 kvadratmeter, hvorav 23.000 er lager samt mye handelseiendom i Skien og Lørenskog. De har også investert i tusen meter kaianlegg for å bedre logistikken i handelsvirksomheten.