Spår videre prishopp for Oslo-boliger

Tempoet i boligmarkedet var høyere i juli i år enn i samme måned i fjor. Og i høst kan prisene i Oslo stige ytterligere, tror Swedbank-økonom Kjetil Martinsen.

Finansavisen: – Når vi står i desember i år tror vi at prisene i Oslo har steget med 10 til 15 prosent siden bunnen som var i desember 2017. De har allerede steget 8 prosent hittil, og boligprisene i Norge er igjen på et rekordhøyt nivå, sier seniorøkonom Kjetil Martinsen i Swedbank til Finansavisen.Tross ferieavvikling og uvanlig høye sommertemperaturer har aktiviteten i boligmarkedet vært god. Det viser den månedlige boligprisstatistikken fra Eiendom Norge, som ble lagt frem fredag. Boligprisene forble uendret i juli, men korrigert for sesongvariasjoner ble norske boliger i gjennomsnitt 0,4 prosent dyrere, og sammenlignet med tilsvarende måned i fjor ble det solgt nesten 10 prosent flere boliger.Mens det var en nedgang i øvrige regioner, steg boligprisene i Oslo-området og i Bergen. Størst prishopp var det i hovedstaden, der også salgstiden var kortest.I løpet av juli steg Oslo-prisene med 1,9 prosent, siden samme måned i fjor har økningen vært på nær 5 prosent. I Bergen var oppgangen 0,8 prosent. Størst nedgang hadde Trondheim, med 1,7 prosent.Venter bedre nyboligsalgTidligere denne uken la Obos frem tall som viser samme tendens som Eiendom Norge-statistikken. I forrige måned steg Obos-prisene i Oslo 1,1 prosent fra måneden før, og eiendomsutvikleren skriver i en pressemelding at det ikke er «vanlig at boligprisene stiger i den vanligvis så stille sommermåneden».Fjorårets nedtur på like over 6 prosent i Oslo er hentet inn. Og selv om det er flere usikkerhetsmomenter som kan virke inn på boligmarkedet fremover, har Martinsen i Swedbank altså tro på videre oppgang.– Den økonomiske veksten i Norge er god, og vi venter at det vil fortsette, særlig drevet av en videre oppgang i oljesektoren. Likevel er ikke himmelen skyfri, de siste ukene har handelskrigen mellom USA og Kina tiltatt i styrke. Det er nettopp et uheldig utfall av handelskrigen som vi ser på som den største nedsiderisikoen for både den globale, så vel som den norske økonomien, sier Martinsen.Kombinert med noe økt tilbud av boliger og utsikter til høyere renter i Norge kan utviklingen i boligmarkedet dempes, tror han.– Oslo ser imidlertid fortsatt sterkt ut i det korte bildet, legger han til.Martinsen ser dessuten for seg at prisveksten i brukt­boligmarkedet vil virke positivt inn på salget av nye boliger.Tror på nullvekst«Nyboligsalget falt markant gjennom fjoråret i Oslo og Akershus, i takt med prisene på brukte boliger. Nå som prisene på brukte boliger henter seg inn vil imidlertid salget av nye boliger også ta seg opp. Omsetningen i Akershus er allerede tilbake på et høyt nivå, og vi venter at omsetningen i Oslo også vil klatre markant», heter det i en oppdatering fra Swedbank.Adm. direktør Christian Vammervold Dreyer mener på sin side at veksten i boligprisene i Oslo er i ferd med å dabbe av.– Vi har sett over noen måneder at prisutviklingen begynner å moderere seg, dette gjelder også for juli. Vi forventer en moderat utvikling i osloprisene i månedene som kommer. Men vi ligger nå godt over hvor mye vi ved årets inngang anslo at prisene i hovedstaden skulle stige i hele 2018, sier han.– Hvis vi får mer eller mindre nullvekst ut året, ender vi med en prisoppgang i Oslo på rundt 10 prosent, anslår Eiendom Norge-sjefen.Han tror nullvekst kan være et sannsynlig scenario. For selv om prisene kan stige utover høsten, påpeker Dreyer at pilene i fjerde kvartal ofte peker nedover i store deler av landet.Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken er langt på vei enig med ham.«Fremover venter vi at veksten i boligprisene fortsetter i et roligere tempo enn hva vi så i april og mai. Lengre frem tror vi at den kombinerte effekten av høyere lånerenter, lavere befolkningsvekst og flere ferdigstillelser vil virke dempende på boligprisene», skriver Due-Andresen i en kommentar.Økte inntekter for husholdningene og et optimistisk syn på fremtiden vil likevel trekke boligprisene opp, dog ikke like markant som i vår.Til tross for lavere prisvekst i juni og juli enn hva Norges Bank har anslått, poengterer Handelsbanken-økonomen at sommermånedene pleier å være volatile. Derfor er det for tidlig å konkludere med at trenden er markant svakere.Det er ventet en renteheving fra Norges Bank i september, opp 0,25 prosentpoeng fra dagens nivå på 0,5 prosent.


Les også