Sterkt sommersalg av nye boliger

Økning på 14 prosent sammenlignet med fjoråret.

De siste to månedene (juni til august) har det blitt solgt 2.240 nye boliger, viser en fersk rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse (ECON Nye Boliger)Det er 24 prosent færre boliger enn i den foregående tomånedersperioden, men likevel en økning på 14 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.Nyboligsalget er normalt sett svakere på sommeren.Best i østØstlandet opplevde den største salgsøkningen, mens salget falt i både Nord- og Midt-Norge. Av de 43.205 boligene statistikken omfatter, var 14.427 usolgte. Beholdningen av usolgte boliger har dermed falt med 196 enheter siden juni.Den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen på alle boligene som omfattes av statistikken er på 53.900 kroner. Oslo har den høyeste snittprisen med 80.700 kroner pr. kvadratmeter, mens Stavanger er nummer to med 59.700 kroner pr. kvadratmeter.I Tromsø, Bergen og Trondheim ligger snittprisene på mellom 54.000 og 57.000 kroner kvadratmeteren.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også