Stor gård med tre kraftverk til salgs for 42 mill.

Trenger du mer plass, liker å produsere strøm og drive gård - eller leter etter en eiendom du kan utvikle videre? Da kan dette være en mulighet.

Ukens Vin
Søndeled Gård, med et stort antall tilhørende bygninger og 2.376 mål eiendom, som ligger knappe 20 minutter før Risør sentrum, ligger nå ute for salg for 42 millioner kroner.Eiendommen eies av eiendomsselskapet AS Egeland Verk, som forvalter eiendommen og driften av de tre kraftverkene.Det som selges er en aksjepost på 98,66 prosent i selskapet. De øvrige 1,34 prosent av aksjene er fordelt på fire aksjonærer som foreløpig ikke vil selge, fremgår det av salgsoppgaven.Selskapet gikk med et underskudd på 1,2 millioner kroner i fjor og 800.000 i 2016, på driftsinntekter på henholdsvis 339.000 og 951.000 kroner. Selskapet har bokførte eiendeler på 8,5 millioner kroner og en samlet gjeld på 7,5 millioner kroner.HerskapeligGården ligger idyllisk til innerst i Søndeledfjorden, med sine blankskurte svaberg, Risørs kjente skjærgård utenfor og heiene innenfor. Vinterstid, når det er snø, er det oppkjørte skiløyper med lysløype like i nærområdet.- En som bor like ved gikk på ski fra desember i fjor til påsken i år, forteller eiendomsmegler Frode Kulien i Sørmegleren til Hegnar.noHovedhuset, kalt Søndeled lille, er bygget rundt 1836 og herskapelig innredet med total grunnflate på 260 kvadratmeter i tre etasjer, totalt 694 kvadratmeter og 470 kvadratmeter P-rom. I tillegg kommer driftsbygninger og en forpakterbolig på tunet med grunnflate på 220 kvadratmeter i to etasjer. Til gården hører det blant annet 125 mål dyrket mark, som er leid bort til naboen, 11 mål med innmarksbeite og 1.352 mål med skog av middels til høy bonitet. Herskapelig hovedbygning, forvalterbolig, stabbur, to driftsbygninger, bryggerhus, garasje, tresliperi, tre egne kraftverk og dypvannskai.
Lang historieAS Egelands Verk har sin opprinnelse fra Jernverkstiden med bygging av Egelands Jernverk i Gjerstad i 1706. Det var også starten på å tilegne seg fallrettigheter og eiendommer rundt- og langs Gjerstad-vassdraget, med et nedbørsområde på ca. 370 km2, heter det i prospektet.Jernverket eksisterte fra 1706 til 1884, med Nes jernverk som eier fra 1854 til det ble nedlagt.I 1888 ble det anlagt et tresliperi på jernverkstomten. I 1893 ble det også bygget tresliperier på Stifoss og på Søndeled i 1906 - drevet av vannkraft.Produksjonen av mekanisk tremasse opphørte i 1998, men kraftproduksjonen fortsatte og utnyttelsen av naturresurser og fornybar energi har vært og er firmaets røde tråd.Aust-Agder Blad og Tvedestrandsposten har begge omtalt at eiendommen er kommet for salg samlet etter at to av eiendommene for kort tid siden ble forsøkt solgt separat. Nå har eieren bestemt seg for ikke bare å kvitte seg med tresliperiet og bygningsmassen i Apalvika, men hele kjempeeiendommen under ett, skriver Finansavisen.UtviklingsmuligheterDen delen av eiendommen som ligger i Apalvika er i kommuneplanen for Risør avsatt til bolig og fritidsformål. Her er det også en 64 meter langt dypvannskai med dybde på 3 meter, synkende til 6 meter. Kaianlegget har også et lager på 1.400 kvadratmeter, som står tomt.Det nedlagte tresliperiet, som ligger i Søndeled, består av et teglsteinsbygg på 1.500 kvadratmeter med kraftstasjon på 550, med søknad om å få øke til 999 kilowatt (kW). Den har imidlertid ikke vært i drift de senere årene, og skal man gjøre noe med denne bygningen, som også står tom, må kraftverket flyttes ut.Stifoss med kraftstasjon har en effekt på 750 kW og et konsesjonssøkt nybygg med effekt på 1.750 kW. Verket kraftstasjon har en effekt på 425 kW og ligger i et område som ble fredet i 2018.- Dette er industrihistorie. Her er det også bygget opp nesten som en liten by rundt kraftverksbygningen, også med en mindre hovedbygning likt det nede på hovedgården, sier Kulien til Hegnar.noHan forteller også om stor interesse for eiendommen, mange spørsmål og om visning på tirsdag om en knapp uke.- Etter trafikken på finn og dømme er det vel nesten verdensrekord, spøker han.