Studenter dro boligprisene opp i Bergen

Boligprisene steg med 0,8 prosent i Bergen justert for sesongvariasjoner i juli. – En sterk måned for Bergen, oppsummerer Eiendom Norge.

Sammen med Oslo var Bergen den eneste norske byen som opplevde oppgang i boligprisene i juli, ifølge Eiendom Norge. De forventer dog at dette vil korrigere seg i løpet av neste måned.– Som tidligere år er det i juli sterkere prisutvikling i Oslo og Bergen enn i landet for øvrig. Bakgrunnen er at det er i disse to byene stor salgsaktivitet på de mindre leilighetene i forbindelse med studiestart i august, noe som trekker prisene opp. Normalt blir disse forskjellene korrigert inn sammenlignet med resten av landet i august, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.Gjennomsnittsboligen i Bergen koster nå i overkant av 2,9 millioner kroner.Store svingningerSelv om prisoppgangen i Bergen var noe høyere enn det Eiendom Norge hadde ventet, var oppgangen i byen svakere en gjennomsnittet på 1,3 prosent for juli de siste fem årene.Trenden er imidlertid god. I løpet av de siste 12 månedene har boligprisene i Bergen steget med 0,4 prosent, og så langt i år har de steget med 8 prosent.– Det høres fryktelig mye ut, og det er det jo. Men Bergen er et av stedene der boligmarkedet har svingt mest. Det er som regel nedgang de siste fire månedene, og vi forventer svakere utvikling prismessig i månedene som kommer, sier Dreyer.