Boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi viser onsdag at boligprisene
steg 0,8 prosentJustert for sesongvariasjoner falt boligprisene 0,1 prosent. ventet noe lavere takt- Utover høsten vil det fortsatt store tilbudet av boliger kunne prege prisene i mange av våre regionale boligmarkeder, sier sjeføkonom i Eika Gruppen, Jan Andreassen, til Hegnar.no.I sum ventes det ifølge sjeføkonomen ikke noe krakk, men priser på landsbasis ved årsskiftet som er tre til fire prosent lavere enn i dag.En renteheving i høst fra Norges Bank vil ifølge Eika-økonomen kunne redusere boligprisene med ett prosentpoeng det kommende år.  blogg
i august.DNB Markets øynet på forhånd 0,2 prosent sesongjustert vekst, mens Nordea Markets  enn i juli (0,4 prosent).Vil prege høstpriseneHan viser til at det i Trondheim, Agder fylkene, Rogaland og deler av Oslo nå er mange usolgte nye boliger som må ut i markedet.- Det er all grunn til å avvente nyboligkjøpet i grender du ser at det bygges mye boliger med «til salgs» plakat, sier Andreassen.Avhenger av nybyggFor 2019 er det ifølge Andreassen mye som avhenger av nybyggingen.- Den bør fortsette å falle med om lag en tredjedel for at markedene skal nærme seg balanse slik at boligprisene kan stabiliseres, sier han.- Skulle Norges Bank heve renten, helt unødig, vil selvfølgelig både pris og volum utvikle seg noe svakere enn dette, mener Andreassen.Vil falle i flere årBoligmarkedenes mest direkte virkning på arbeidsmarked er ifølge et innlegg på Andreassens investeringer i mørtel og stein.«Her er det regelrett nedgang i årets to første kvartaler, med utsikter til mer i 2019. Ikke som følge av renten, men fordi det bygges fortsatt for mye av hensyn til befolkningsveksten», skriver sjeføkonomen.«Boligbyggingen vil falle i flere år fremover av demografiske grunner», fortsetter han.21. august gjestet Andreassen HegnarPodden. Hør sendingen her!