- Vi har hittil i år gjort transaksjoner for rundt 21 milliarder kroner. Ikke alle transaksjoner er kjent i markedet enda, men de blir det etter hvert.
Adm.dir. og partner i Pangea Property Partners, Bård Bjølgerud, venter at 2018 kan bli et nok et rekordår i det nordiske eiendomsmarkedet, godt hjulpet av aktører basert utenfor Norden. nettopp ble kåret til den ledende investeringsbanken- Totalen i Norge kan, basert på det vi ser og hører, bli noe høyere i år enn i enn i fjor. I Finland er det veldig mye som skjer, så der ligger det godt an. Sverige ligger litt bedre an, mens Danmark ligger veldig mye bedre an, sier han.- Eiendom har noe for enhver smak, slår han fast.- Når du har et stort, bredt marked som omsetter for rundt 400 milliarder hvert år fordelt på vel 1.000 transaksjoner i snitt, med enkelteiendommer, porteføljer, unoterte- og børsnoterte eiendomsselskaper, og veldig mange aktører, så sier det seg selv at her skjer det mye, sier han.
Selskapet han leder som innen eiendom i Norge, har så langt i år, fra sine kontorer i Oslo, Stockholm og London, samt via samarbeidspartnerne i Helsinki, bistått i over 30 transaksjoner og rådgivningsmandater i Norden.Til sammenligning hadde selskapet gjennomført 25 transaksjoner på samme tid i fjor.Bjølgerud sier til Hegnar.no at det for tiden jobbes med flere transaksjoner, og at det fortsatt er de fire viktigste månedene i året som gjenstår.Attraktiv investeringsklasseAktiviteten beskrives som høy i alle de nordiske landene.Bakgrunnen for den høye aktiviteten tilskrives en rekke faktorer, blant annet god tilgang til finansiering.- Det drives av et stort og bredt spekter av investorer, lokale og internasjonale, som har veldig mye kapital som er øremerket eiendom. Eiendom som investeringsklasse stikker seg fortsatt ut som en veldig attraktiv investeringskategori. Både ut i fra et makro- og et mikroperspektiv ser det veldig bra ut, sier Bjølgerud.- Kapital er også veldig tilgjengelig, både når det gjelder fremmedkapital og egenkapital, fortsetter han.I tillegg er det veldig mange ulike typer investorer som tiltrekkes av eiendom. Både de som har en konservativ tilnærming og de som er mer opportunistiske, ifølge Pangea-sjefen.Utenlandsk appetittDen økende interessen for Nordens eiendomsmarked fra utenlandske aktører er også noe som merkes godt.Bjølgerud anslår at utlendinger, altså ikke-nordiske aktører, står for omtrent 35 prosent av transaksjonsvolumene i Norden. De er store på både kjøper- og selgersiden, forteller han.Det er ifølge eiendomstoppen helt naturlig at det nordiske markedet tiltrekker seg mye interesse, til tross for økonomienes relativt beskjedne størrelse.- De aller fleste store eiendomsinvestorer globalt har enten en direkte tilstedeværelse i Norden, eller er her veldig ofte, og har investert i Norden.Spesielt private equity-fond og eiendomsfond med utgangspunkt i England og USA er store, ifølge Bjølgerud.- Det er et marked som tiltrekker seg mange fordi det har så mange kvaliteter, noe som bare har blitt forsterket de siste årene, sier han.