Saken ble sist oppdatert 12:03. ventet noe lavere takt 1,5 prosent mer enn i juliSammenlignet med august i fjor, er prisene opp 2,2 prosent. I juli var 12-månedersveksten 0,1 prosent.OBOS-statistikken kan gi en grei pekepinn på hvordan tallene fra Eiendom Norge kommer til å se ut.
Boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi viser at boligprisene steg 0,8 prosent i august.Justert for sesongvariasjoner falt boligprisene 0,1 prosent.DNB Markets øynet på forhånd 0,2 prosent sesongjustert vekst.- Etter en ganske markant prisøkning tidligere i år, kan det se ut til at prisveksten har dabbet litt av, skrev seniorøkonom Kyrre Aamdal i morges.Nordea Markets enn i juli (0,4 prosent).- Vesentlig svakere- Årets august-tall er vesentlig svakere enn hva vi har sett i denne måneden før, og føyer seg inn i rekken av måneder med moderat prisutvikling. Hittil i år har boligprisene steget 6,3 prosent, og det er kun i 2013 og 2017 at prisveksten har vært svakere på dette tidspunktet. Vi forventer at 2018-veksten vil være lavere ved årsskiftet enn i dag, sa administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge i presentasjonen som ble overført på Hegnar.no.12-månedersveksten (sammenlignet med august i fjor) kom inn på 2,2 prosent, uendret fra juli.- Vi forventer en lavere 12-månedersvekst når vi summerer ved årets slutt, dog etter et hopp i september. Denne måneden var svært svak i 2017, ikke bare i Oslo, men også andre store byer, fortsatte Dreyer.Eiendom Norge-direktøren tegner bildet av et stort utbud av bruktboliger over store deler av landet.- Men samtidig viser markedet at det kan absorbere det høye antallet boliger som legges ut i markedet. Dette vitner om et sunt marked i god balanse, mente Dreyer.Salget er rekordhøytI august ble 9.453 boliger solgt i Norge, 8,4 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017.- Det er solgt betydelig flere boliger i august 2018 sammenlignet med i august 2017, og akkumulert for landet under ett har det aldri vært solgt så mange boliger ved utgangen av august som i år, sier Dreyer i en pressemelding.Samtidig ble 12.754 boliger lagt ut for salg i Norge i august, 7,7 prosent flere enn i samme måned i fjor.- Akkumulert så langt i år er nivået også høyt, mener Dreyer.Det tok i gjennomsnitt 47 dager å selge en bolig i august 2018, noe som er syv dager flere enn i august 2017.Av byene hadde Oslo og Drammen (med omegn) raskest salgstid med 27 dager, og Stavanger (med omegn) den tregeste med 96 dager.- Gjennomsnittlig salgstid er høy i det meste av landet sammenlignet med tidligere år, og de fleste boligkjøperne opplever nok at de har mange boliger å velge blant, sier Dreyer.Kristiansand sterkestKristiansand hadde sterkest prisutvikling i august, med en oppgang på 2,4 prosent. Størst fall hadde Bergen med 0,9 prosent nedgang.- I de kommende månedene vil mange nye boliger og bruktboliger komme på markedet, noe som vil bidra til at mange boliger fortsatt vil være til salgs i de store byene. Dette, i kombinasjon med at styringsrenten trolig blir satt opp i september, gjør at vi forventer en flat eller svakt fallende utvikling i prisene utover høsten, sier Dreyer.På 12-månedersveksten kommer Fredrikstad/Sarpsborg sterkest ut med 5,2 prosent oppgang, mens Bergen kommer svakest ut med 0,5 prosent nedgang.- Mens 12-månedersveksten de siste årene har hatt store regionale forskjeller, er forskjellene i boligprisutviklingen rundt om i landet vesentlig mindre. Denne utviklingen forventer vi vil fortsette også i tiden fremover, mener Dreyer.- Oslo fortjener ikke krigstyperI Oslo falt prisene 0,6 prosent i august, mens 12-månedersveksten falt fra juli, til 3,4 prosent.- Før dere gjør klar krigstypene, vil jeg skynde meg å si at juli var overraskende sterk. Da dro det tunge leilighetssegmentet opp, og eneboliger ned. I august er det motsatt. Når vi summerer juli og august, får vi en prisvekst for Oslo på 1,3 prosent. Det er fremdeles moderat, og fortjener ikke definisjonen av et priskrakk, sa Dreyer.Oslo-prisene viser moderasjon kontra tidligere i år, og har utviklet seg tilnærmet flatt siden april.Så langt i år har boligprisene steget 9,4 prosent i Oslo, men Dreyer og Eiendom Norge forventer at dette kommer ned på lavere nivåer mot nyttår.- Vi tror ikke på noen kraftig korreksjon, men det er verdt å merke seg at Oslo har vært en vanskelig region å forutse, la han til.Antallet salg var høyt i august, og det samme var antallet boliger lagt ut for salg. Omsetningstiden kom inn på 27 dager.- Men vi snakker ikke om rekorder, verken for august eller hittil i år. Oslo-markedet har svingt mye, men fremstår nå som mye mer balansert enn på lenge. Tilbudssiden er lavere enn i 2017, men høyere enn i årene før, og jeg tror kjøperne synes de har mye å velge i, sa Dreyer.- Grenseløst i BergenI Bergen falt boligprisene 0,9 prosent i august, mens vi samlet for juli/august snakker om 0,1 prosent nedgang.- Vi forventer nedgang mot slutten av året, noe det også alltid blir. Bergenserne er grenseløst optimistiske de første fem månedene, mens pessimismen er ganske stor de siste fem månedene, sa Dreyer.12-månedersveksten i Bergen er negativ med 0,5 prosent, men etter et svakt 2017 regner Eiendom Norge med at denne vil stige mot slutten av året.Antallet salg holder seg på et stabilt høyt nivå, men fremdeles legges også mye ut.Mye nytt i TrondheimI Trondheim steg boligprisene 1,8 prosent i august, men etter en kraftig nedgang i juli snakker vi om en tilnærmet flat utvikling i de to månedene sett under ett.12-månedersveksten er negativ med 0,1 prosent, og også her øyner Eiendom Norge et oppsving mot slutten av året, grunnet den svake avslutningen på fjoråret.- Trondheim har hatt en stor nybyggproduksjon over mange år, mye blir ferdigstilt og tilsvarende blir bruktboliger lagt ut for salg. Vi forventer en høy tilbudsside ut året, sa Eiendom Norge-direktøren.Stavanger vekstvinnerStavanger ble oppsiktsvekkende nok en vekstvinner blant de store byene i august, med en prisvekst på 2,2 prosent.- Dette er en korreksjon etter en veldig svak juli måned, og for juli/august summer ligger veksten på 0,6 prosent. Men Stavanger-prisene er fortsatt ned 10 prosent de siste fem årene, og en viktig årsak til dette er at tilbudssiden har holdt seg stabilt høy. Det selges veldig mye, men mye er også lagt ut og kjøperne har nok å velge i, sa Dreyer.Ut året venter Eiendom Norge seg en tilnærmet flat prisutvikling i oljebyen.Normalen: Sterkt i augustDagens statistikk viser tradisjonen tro en sterkere august-utvikling i boligprisene enn i en gjennomsnittsmåned.I august i fjor steg boligprisene 1,2 prosent, mens de sesongjustert var ned 0,4 prosent.I det rekordsterke boligåret 2016 steg boligprisene 2,8 prosent i august, og var opp 1,1 prosent sesongjustert.I juni 2015 steg boligprisene 2,5 prosent, mens de sesongjustert da var opp 1,1 prosent.Året før der igjen steg prisene 1,6 prosent fra juli, mens de sesongjustert var uendret.I 2013 steg boligprisene 2,4 prosent fra juli til august, mens de sesongjustert var opp 1,1 prosent.Vi registrerer at den sesongjusterte prisveksten systematisk ligger under den faktiske prisveksten.Differansen mellom den faktiske og sesongjusterte prisveksten indikerer at boligprisene i august utvikler seg sterkere enn i gjennomsnittsmåneden.Byks i OBOS-priseneMandag denne uken viste statistikk fra OBOS at gjennomsnittsboligen i Oslo-området kostet 62.644 kroner per kvadratmeter i august, .Hittil i år har Oslo-prisene steget 11,4 prosent.- Tallene viser et boligmarked som har stabilisert seg, og hvor kjøperne har tilpasset seg nye låneregler, og at de er godt forberedt på en mulig renteøkning, sa konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i en kommentar.For landet sett under ett var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger 54.806 kroner i august, 1,6 prosent høyere enn i juli og 1,1 prosent høyere enn i august i fjor.For OBOS sett under ett, har prisene for OBOS-tilknyttede boliger steget 10,7 prosent hittil i år.- Selv om vi innimellom har noen diskusjoner om hvor god vår statistikk er, da den er basert på et begrenset utvalg, så er det over tid en veldig klar korrelasjon mellom vår statistikk og statistikken til Eiendom Norge, sa OBOS-sjef Siraj til Finansavisen tidligere denne uken.